Advertisement

De wondere wereld van dementie

Vanuit nieuwe inzichten omgevingszorg bieden aan dementerenden

 • Authors
 • Bob Verbraeck
 • Anneke van der Plaats

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-6
 2. Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats
  Pages 7-23
 3. Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats
  Pages 25-35
 4. Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats
  Pages 37-53
 5. Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats
  Pages 55-68
 6. Bob Verbraeck, Anneke van der Plaats
  Pages 69-77
 7. Back Matter
  Pages 79-80

About this book

Introduction

De wondere wereld van dementie geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van hersenen bij dementerende ouderen. Duidelijk wordt wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag. Deze vorm van zorg (omgevingszorg) vermindert probleemgedrag. Een dementerende gaat zelfs beter functioneren en blijkt tot meer in staat dan wij dachten!
Duidelijk wordt hoe dementerenden omgaan met verschillende prikkels uit de omgeving en waarom het doseren van prikkels zo belangrijk is. Hoe we het faalgevoel van dementerenden kunnen verminderen, waardoor zij minder angstig worden. Hoe we doelgerichte bewegingen kunnen bevorderen, waardoor de verzorging en de begeleiding gemakkelijker verlopen. En hoe we de omgeving van dementerenden dienen in te richten waardoor een dementerende zich veilig en prettig voelt.
Het boek is een welkome aanvulling op alles wat al bekend is over de psychosociale begeleiding van dementerenden, waarbij veel gebruikgemaakt wordt van praktijkvoorbeelden. Het is geschreven voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen.
Dr. Anneke van der Plaats heeft jaren als verpleeghuisarts gewerkt en is gespecialiseerd in gedragsproblemen bij mensen met hersenaandoeningen. Momenteel werkt zij freelance als docent
en ouderenadviseur.
Bob Verbraeck was tot aan zijn overlijden in 2012 trainer en gespecialiseerd in de ouderenpsychiatrie. Vanuit zijn eigen bedrijf gaf hij trainingen aan verzorgenden, verpleegkundigen en (para)medici, vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Ook begeleidde hij teams bij het invoeren
van nieuwe werkwijzen.

Keywords

dementie ouderenzorg omgevingsgedrag ouderen omgevingszorg gedragsproblemen ouderen

Bibliographic information