Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-10
 2. Verhalen over mishandelde ouderen en analyses

  1. Front Matter
   Pages 11-11
  2. Gerda Krediet
   Pages 13-19
  3. Gerda Krediet
   Pages 21-26
  4. Gerda Krediet
   Pages 27-31
  5. Gerda Krediet
   Pages 39-44
  6. Gerda Krediet
   Pages 45-50
  7. Gerda Krediet
   Pages 51-55
  8. Gerda Krediet
   Pages 57-61
  9. Gerda Krediet
   Pages 63-67
  10. Gerda Krediet
   Pages 69-73
  11. Gerda Krediet
   Pages 75-79
  12. Gerda Krediet
   Pages 81-86
  13. Gerda Krediet
   Pages 87-90
  14. Gerda Krediet
   Pages 91-96
  15. Gerda Krediet
   Pages 97-101
 3. Interventies

  1. Front Matter
   Pages 103-103
  2. Gerda Krediet
   Pages 105-114
  3. Gerda Krediet
   Pages 115-125
  4. Gerda Krediet
   Pages 135-142
 4. Back Matter
  Pages 143-152

About this book

Introduction

Het boek ‘Ouderenmishandeling’ is bedoeld voor professionals in de zorg die in hun werk te maken krijgen met ouderen die mishandeld worden. Ouderenmishandeling is vaak een gevolg van overbelaste mantelzorg, echtelijke ruzies en opzettelijke mishandeling. De mishandeling kan bestaan uit lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksuele mishandeling.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn vijftien casussen beschreven, waarna een analyse volgt van de gepleegde interventies en de resultaten. De casuïstiek is toegankelijk beschreven en maakt goed duidelijk wat ouderenmishandeling precies is, ook voor de nonprofessional.
In het tweede deel worden interventiemogelijkheden beschreven die professionele hulpverleners concreet kunnen helpen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Daarnaast vindt de lezer belangrijke informatie over wet- en regelgeving.

‘Ouderenmishandeling’ is een onmisbaar boek voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met ouderen: aandachtfunctionarissen, medewerkers Steunpunten Huiselijk Geweld, artsen, psychiaters, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, ouderenadviseurs en maatschappelijk werkers.

Gerda Krediet werkte tien jaar als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij het Meldpunt Ouderenmishandeling van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij is nu directeur van Nood Zaak, een bureau voor advies, onderzoek en interventie bij ouderenmishandeling, en professioneel mentorschap.

Keywords

Ouderen Bejaarden Mishandeling Zorg Verzorging Interventiemogelijkheden

Authors and affiliations

 • Gerda Krediet
  • 1
 1. 1.RotterdamNederland

Bibliographic information