Advertisement

© 2016

Activerende didactiek

Gevarieerd lesgeven in het hoger beroepsonderwijs

Book
 • 19k Downloads

Part of the BDB Docentenreeks book series (BDBD)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xiv
 2. Lia Bijkerk, Wilma van der Heide
  Pages 1-14
 3. Lia Bijkerk, Wilma van der Heide
  Pages 15-36
 4. Lia Bijkerk, Wilma van der Heide
  Pages 37-52
 5. Lia Bijkerk, Wilma van der Heide
  Pages 53-64
 6. Lia Bijkerk, Wilma van der Heide
  Pages 65-84
 7. Lia Bijkerk, Wilma van der Heide
  Pages 85-104
 8. Lia Bijkerk, Wilma van der Heide
  Pages 105-117
 9. Back Matter
  Pages 119-126

About this book

Introduction

Alle docenten die lesgeven in het hbo moeten aan de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voldoen. Dit boek is een hulpmiddel voor docenten om deze kwalificatie te verkrijgen en biedt inspiratie om te werken aan de competenties ‘ontwerpen’ en ‘doceren’. Het uitgangspunt in dit boek is de didactische visie die ook beschreven is in het boek ‘Activerend opleiden. Didactiek voor resultaatgericht beroepsonderwijs’ van dezelfde auteurs. Deze visie is nu verder geoptimaliseerd.

Activerende didactiek is een methode van lesgeven die inspeelt op verschillen tussen studenten. Het accent in dit boek ligt op de didactiek met betrekking tot het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs en is opgezet vanuit praktische vragen waarmee docenten in het hoger beroepsonderwijs vaak geconfronteerd worden. Het gaat om vragen als: Hoe bereid ik mijn lessen, trainingen of workshops voor? Hoe vind of maak ik materiaal voor mijn lessen? En, hoe kan ik studenten uitdagen? 

Activerende didactiek maakt het onderwijs meer gedifferentieerd, waardoor de talenten van studenten beter benut worden. De vele praktische voorbeelden en tips in dit boek zijn afkomstig uit de praktijk van verschillende hogescholen en toegespitst op de BDB. De reflectievragen en portfolio-opdrachten helpen bij het inschatten van de eigen bekwaamheid op het gebied van ontwerpen en doceren.

Activerende didactiek – Gevarieerd lesgeven in het hoger beroepsonderwijs is in eerste instantie bestemd voor hbo-docenten. Daarnaast kunnen ook mbo-docenten, docenten voortgezet- en basisonderwijs, trainers, facilitatoren, bedrijfsopleiders, praktijkopleiders, studieloopbaanbegeleiders, mentoren, coaches en docenten betrokken bij volwasseneneducatie met dit boek werken aan hun didactische kwaliteiten.

Keywords

BDB portfolio docentcompetenties variatie in werkvormen leereenheid ontwerpen competent doceren lesplannen leerstijlen meervoudige intelligenties (MI) differentiëren personaliseren digitale werkvormen benutten van het digibord studentenhandleiding maken reflectie (vragen)

Authors and affiliations

 1. 1.GoudaThe Netherlands
 2. 2.BussumThe Netherlands

Bibliographic information

 • Book Title Activerende didactiek
 • Book Subtitle Gevarieerd lesgeven in het hoger beroepsonderwijs
 • Authors Lia Bijkerk
  Wilma van der Heide
 • Series Title BDB Docentenreeks
 • Series Abbreviated Title BDB Docentenreeks
 • DOI https://doi.org/10.1007/978-90-368-1175-0
 • Copyright Information Bohn Stafleu van Loghum 2016
 • Publisher Name Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • eBook Packages Dutch language eBook collection
 • Softcover ISBN 978-90-368-1174-3
 • eBook ISBN 978-90-368-1175-0
 • Series ISSN 2468-3191
 • Series E-ISSN 2468-3205
 • Edition Number 1
 • Number of Pages XIV, 126
 • Number of Illustrations 0 b/w illustrations, 37 illustrations in colour
 • Topics Teaching and Teacher Education
 • Buy this book on publisher's site