Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVII
 2. Luc van de Ven
  Pages 1-9
 3. Jos de Keijser
  Pages 11-23
 4. Maritza Allewijn, Saskia Teunisse
  Pages 25-35
 5. Dick Elzenga
  Pages 37-48
 6. Quin van Dam
  Pages 49-62
 7. Christien de Jong, Jolanthe de Tempe
  Pages 63-73
 8. Etje Verhagen-Krikke
  Pages 75-90
 9. Piet van Leeuwen
  Pages 91-102

About this book

Introduction

Wat leert de klinische praktijk ons over stervenskunst, verlangen naar de dood, het zelfgekozen levenseinde en angst voor de dood? Wat kan de psychologie bijdragen aan ondersteuning voor ouderen in hun allerlaatste levensfase?

Ouderdom en de dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de dood komt is het leven voltooid. Maar een leven kan al ‘klaar’ lijken voor de dood zich aandient. En andersom, kan de dood al aankloppen, terwijl iemand er nog absoluut niet klaar voor is. De naderende dood bij ouderen kent vele gezichten, die verschillende emoties, vragen en dilemma’s met zich meebrengen. Angst, onzekerheid en bezorgdheid kunnen tot wanhoop leiden. Gevoelens van eenzaamheid, van niet (meer) geliefd zijn of van anderen tot last zijn, kunnen verlangen naar de dood aanwakkeren.  

De naderende dood raakt niet alleen de oudere zelf, maar ook de naasten en betrokken hulpverleners. Het vraagt veel professionaliteit om ouderen en hun dierbaren in deze fase bij te staan.

Dit boek belicht het thema ‘klaar met leven’  vanuit een psychologisch perspectief. Het sluit aan bij vraagstukken waar professionals mee worden geconfronteerd in de praktijk en geeft handreikingen om ouderen bij te staan in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde. Het is primair geschreven voor psychologen, artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en andere professionals die met ouderen werkzaam zijn. Maar het kan ook een inspirerende bron van informatie zijn voor ouderen zelf en andere geïnteresseerden.

Keywords

levenseinde ouderen dood stervensbegeleiding euthanasie dementie zelfdoding geloof lijden

Editors and affiliations

 • Marja Vink
  • 1
 • Saskia Teunisse
  • 2
 • Henk Geertsema
  • 3
 1. 1.GERION/VUmc en ZorgspectrumAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.GERION/VUmc en AmstelringAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.Gerion/VumcAmsterdamThe Netherlands

Bibliographic information