Advertisement

Behandelprotocol voor autonomieversterkende interventie

 • Marrie Bekker
 • Mary Ann van Helsdingen
 • Liesbeth Rutten
 • Brenda Kouwenhoven
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XI
 2. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 1-2
 3. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 3-8
 4. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 9-21
 5. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 23-27
 6. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 29-32
 7. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 33-35
 8. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 37-39
 9. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 41-43
 10. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 45-47
 11. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 49-50
 12. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 51-53
 13. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 55-59
 14. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 61-63
 15. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 65-67
 16. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 69-71
 17. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 73-74
 18. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 75-76
 19. Marrie Bekker, Mary Ann van Helsdingen, Liesbeth Rutten, Brenda Kouwenhoven
  Pages 77-78
 20. Back Matter
  Pages 79-88

About this book

Introduction

Angst-, stemmings-, eet- en persoonlijkheidsstoornissen worden vaak in stand gehouden doordat het cliënten ontbreekt aan zelfsturend vermogen. Zij hebben problemen met hun zelfbewustzijn, zijn te (weinig) gevoelig voor anderen en/of hebben moeite met het hanteren van nieuwe situaties.

Dit Behandelprotocol voor autonomieversterkende interventie neemt de overkoepelende autonomieproblematiek als uitgangspunt en dringt daarmee door tot de kern van de stoornis. De hier beschreven groepsinterventie grijpt in op cognitief, gedragsmatig, interpersoonlijk en emotioneel niveau. Centraal staat het innovatieve begrip 'autonomie-gehechtheid', waarin voorop staat dat de cliënt het ‘eigen ik’ in verbondenheid met anderen verder ontwikkelt dan wel hervindt.

Het protocol voorziet in ten minste vijftien groepsbijeenkomsten van elk twee uur waarin telkens een thema centraal staat, zoals overlevingsstrategieën, omgaan met grenzen, emoties en cognities, en afscheid en terugvalpreventie. Tijdens de bijeenkomsten werken cliënten aan het ontwikkelen en vergroten van hun autonomie: aan het versterken van hun zelfgevoel, het vergroten van hun verbondenheid met anderen zonder zichzelf ‘kwijt te raken’, en aan het makkelijker omgaan met nieuwe situaties. Als gevolg van deze (groeps)interventies zullen cliënten minder klachten ervaren en nieuw gedrag vertonen.

Het boek is bestemd voor professionals werkzaam in de GGZ waaronder gezondheidszorg- en klinisch psychologen,  

psychiaters, psychotherapeuten en zij die daartoe in opleiding zijn.

Keywords

autonomie zelfsturend vermogen hechting hechtingstheorie gehechtheid AGS-30 angststoornissen eetstoornissen identiteitsstroornissen stemmingsstoornissen

Authors and affiliations

 • Marrie Bekker
  • 1
 • Mary Ann van Helsdingen
  • 2
 • Liesbeth Rutten
  • 3
 • Brenda Kouwenhoven
  • 4
 1. 1.Medische en klinische psychologieUniversiteit van TilburgTilburgThe Netherlands
 2. 2.Polikliniek AmsterdamGGZ inGeestAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.GGNetApeldoornThe Netherlands
 4. 4.AmsterdamThe Netherlands

Bibliographic information