Advertisement

Dichter bij diabetes

Een praktische handleiding

 • R. Holtrop
Book
 • 20k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIII
 2. Deel I Wat is diabetes?

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. R. Holtrop
   Pages 3-10
  3. R. Holtrop
   Pages 11-20
  4. R. Holtrop
   Pages 21-26
  5. R. Holtrop
   Pages 27-39
  6. R. Holtrop
   Pages 41-61
  7. R. Holtrop
   Pages 63-67
 3. Deel II Behandeling van diabetes mellitus

  1. Front Matter
   Pages 69-69
  2. R. Holtrop
   Pages 71-86
  3. R. Holtrop
   Pages 87-90
  4. R. Holtrop
   Pages 99-109
  5. R. Holtrop
   Pages 137-143
  6. R. Holtrop
   Pages 145-154
  7. R. Holtrop
   Pages 155-165
 4. Deel III Praktijkondersteuner en diabetespatiënt

  1. Front Matter
   Pages 167-167
  2. R. Holtrop
   Pages 181-185
  3. R. Holtrop
   Pages 187-194
  4. R. Holtrop
   Pages 195-202
  5. R. Holtrop
   Pages 203-208
 5. Back Matter
  Pages 221-235

About this book

Introduction

Vanaf het moment dat de diagnose diabetes mellitus type 2 wordt gesteld, krijgen veel patiënten te maken met een praktijkondersteuner huisarts.  Een steeds groter deel van de diabeteszorg vindt plaats in de eerste lijn: inmiddels zo’n 75%. Bovendien zal het aantal patiënten de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen. Om goede zorg te kunnen blijven bieden, is voor de praktijkondersteuner gedegen en up-to-date kennis van de ziekte en de behandeling dan ook een vereiste.

Dichter bij diabetes geldt als een onmisbaar naslagwerk voor de professionele praktijkondersteuner. Er komen verschillende aspecten van diabetes mellitus type 2 aan de orde, waaronder het stellen van de diagnose, metabool syndroom, hypo- en hyperglykemie,specifieke patiëntgroepen, complicaties, psychologische aspecten en therapieën. Ook is een aantal hoofdstukken gewijd aan de organisatie van diabeteszorg, zoals aan de samenwerking in het eerstelijns diabetesteam en de ketenzorg rond diabetes mellitus type 2. De diverse casussen met uitwerkingen verhelderen hoe de richtlijnen voor diabetes-zorg in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.

In deze tweede, geactualiseerde editie zijn belangrijke wijzigingen en aanvullingen aangebracht. Allereerst zijn hoofdstukken toegevoegd over prediabetes, individuele zorg bij diabetes mellitus en een samenvatting van de NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening, 2013). In het hoofdstuk over niet-medicamenteuze behandeling is de nieuwe voedingsrichtlijn uit 2014 verwerkt, in het hoofdstuk over kwaliteit is veel informatie toegevoegd over de nieuwe NHG-indicatoren en in het hoofdstuk over medicamenteuze behandeling zijn nieuw beschikbaar gekomen geneesmiddelen toegevoegd.

 

Dichter bij Diabetes is primair bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in opleiding, maar zal daarnaast zeker ook nuttig zijn voor huisartsen. Door aandacht te besteden aan een diversiteit aan praktische onderwerpen, krijgt de praktijkondersteuner handvatten geboden die de uitoefening van het dagelijks werk binnen de praktijk zullen ondersteunen

Keywords

Diabetes mellitus type 2 praktijkondersteuner huisartsgeneeskunde (POH) diagnose behandeling ketenzorg prediabetes medicamenteuze therapie

Authors and affiliations

 • R. Holtrop
  • 1
 1. 1.ERMELOThe Netherlands

Bibliographic information