Advertisement

Handboek POH-GGZ

 • Liesbeth Mok
 • Harold Wenning
 • Ietje de Vries
 • Berend Terluin
 • Ankie Hazen
 • Rinske van Dieren
 • Henk-Willem Klaassen
 • Nynke Boonstra
 • Sanne Dankers
 • Maud Eimers
 • Liesbeth Mok
 • Harold Wenning
 • Ietje de Vries
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Ietje de Vries, Liesbeth Mok, Harold Wenning, Henk-Willem Klaassen, Ankie Hazen
  Pages 19-45
 3. Liesbeth Mok, Harold Wenning
  Pages 47-61
 4. Harold Wenning, Berend Terluin, Nynke Boonstra, Liesbeth Mok, Maud Eimers
  Pages 63-134
 5. Sanne Dankers
  Pages 135-152
 6. Liesbeth Mok, Ankie Hazen, Maud Eimers, Harold Wenning, Rinske van Dieren
  Pages 153-209
 7. Rinske van Dieren
  Pages 211-224
 8. Rinske van Dieren, Berend Terluin, Nynke Boonstra, Sanne Dankers
  Pages 225-241
 9. Back Matter
  Pages 243-266

About this book

Introduction

De POH-GGZ dient zowel in de breedte als in de diepte over generalistische vaardigheden en behandelmethoden te beschikken om hoogwaardige begeleiding of behandeling te bieden voor de meest voorkomende psychische klachten. Uitgangspunt is dat de POH-GGZ huisartsenzorg biedt. Dit handboek biedt een leidraad voor deze dagelijkse werkzaamheden van de POH-GGZ.

Het Handboek POH-GGZ is vanuit de beroepspraktijk geschreven en gaat in op belangrijke thema’s voor de POH-GGZ en POH-GGZ Kind en Jeugd, waaronder de inhoud van de functie, de samenwerking binnen en buiten de huisartsenpraktijk, criteria voor doorverwijzing, rapportage en veelvoorkomende klachten. Daarnaast licht het de meest gebruikte screeningslijsten, meetinstrumenten, methoden en methodieken toe die noodzakelijk zijn om de diversiteit aan klachten te kunnen behandelen en monitoren. Ook is er aandacht voor patiëntgebonden taken die noodzakelijk zijn voor de profilering en professionalisering van de functie binnen de huisartsenpraktijk.

Dit boek is bedoeld voor de professional die werkzaam is als POH-GGZ of hiermee samenwerkt, zoals de huisarts, psychosomatisch fysiotherapeut, POH Somatiek, wijkverpleegkundige, haptonoom, apotheker-farmacotherapeut, psycholoog, psychiater en de beroepskrachten van het wijkteam.

De schrijvers van het boek werken als POH-GGZ en Kaderhuisarts GGZ. Zij ervaren zelf dagelijks het belang van samenwerking om goede patiëntenzorg te bieden. Daarnaast zijn er bijdragen geleverd door deskundigen met specifieke kennis van deelgebieden die van belang zijn voor huisartsenzorg.

Keywords

POH-GGZ Kind en Jeugd functie POH-GGZ methodiek en interventies methodiek voor POH-GGZ niet-patiëntgebonden taken praktijkondersteuner GGZ samenwerking huisartsenpraktijk screeningslijsten POH-GGZ taken POH-GGZ veelvoorkomende psychische klachten

Authors and affiliations

 • Liesbeth Mok
  • 1
 • Harold Wenning
  • 2
 • Ietje de Vries
  • 3
 • Berend Terluin
  • 4
 • Ankie Hazen
  • 5
 • Rinske van Dieren
  • 6
 • Henk-Willem Klaassen
  • 7
 • Nynke Boonstra
  • 8
 • Sanne Dankers
  • 9
 • Maud Eimers
  • 10
 1. 1.Leidsche Rijn Julius GezondheidscentraUtrechtThe Netherlands
 2. 2.POH-GGZGGZ FrieslandLeeuwardenThe Netherlands
 3. 3.De Fundatie, huisartsenpraktijk en apothBeetsterzwaagThe Netherlands
 4. 4.Afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengEMGO Institute for Health and Care ReseaAlmereThe Netherlands
 5. 5.Julius centrum voor GezondheidswetenschaUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrechtThe Netherlands
 6. 6.Leidsche Rijn Julius GezondheidscentraUtrechtThe Netherlands
 7. 7.CastricumThe Netherlands
 8. 8.Afdeling wetenschappelijk Onderzoek en OGGZ FrieslandLeeuwardenThe Netherlands
 9. 9.Psychologie - POH-GGZGezondheidscentrum LombokUtrechtThe Netherlands
 10. 10.Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra UtrechtThe Netherlands

Editors and affiliations

 • Liesbeth Mok
  • 1
 • Harold Wenning
  • 2
 • Ietje de Vries
  • 3
 1. 1.Leidsche Rijn Julius GezondheidscentraUtrechtThe Netherlands
 2. 2.POH-GGZGGZ FrieslandLeeuwardenThe Netherlands
 3. 3.De Fundatie, huisartsenpraktijk en apothBeetsterzwaagThe Netherlands

Bibliographic information