Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-X
 2. Ronald Geelen, Hans van Dam
  Pages 1-12
 3. Ronald Geelen, Hans van Dam
  Pages 13-22
 4. Ronald Geelen, Hans van Dam
  Pages 23-40
 5. Ronald Geelen, Hans van Dam
  Pages 41-64
 6. Ronald Geelen, Hans van Dam
  Pages 65-104
 7. Ronald Geelen, Hans van Dam
  Pages 105-140
 8. Ronald Geelen, Hans van Dam
  Pages 141-186

About this book

Introduction

Dementie is een hersenziekte. De hersenproblemen hebben grote invloed op wat iemand nog kan en in hoeverre communicatie mogelijk is. Hulpverleners en mantelzorgers moeten in de dagelijkse omgang hun gedrag steeds opnieuw aanpassen. Zij krijgen daarbij begeleiding en ondersteuning van psychologen, artsen, casemanagers en andere professionals voor wie dit boek is bedoeld.

Een basale kennis van hersenstructuren en de werking van de hersenen is van groot belang en helpt het gedrag van iemand met dementie te begrijpen. Brede en toepasbare inzichten over (on)gewone veroudering, de gelaagdheid van de hersenen en daaraan verbonden mentale functies, de levensloop, dementievormen en benaderwijzen van mensen met dementie komen in dit boek aan bod.

Daarnaast is er aandacht voor methodieken in de hulpverlening, zoals het probleemgericht en reflectief overleg, besluitvorming bij dilemma’s, en het Crisis Ontwikkelings Model (COM).

Uit deze brede waaier aan onderwerpen kunnen professionals putten om te adviseren over de begeleiding. Niet meer, maar beslist ook niet minder. Zowel beknopte als meer uitgebreide casusbeschrijvingen  bieden handvatten om de basisprincipes van de begeleiding in de eigen gevarieerde praktijk toe te passen.

De auteurs zijn beiden reeds lange tijd werkzaam in de ouderenzorg.

Ronald Geelen is psycholoog bij Thebe Breda. Van zijn hand verschenen verscheidene  boeken en honderden artikelen in vaktijdschriften. Bekend zijn onder meer Dementiezorg in de praktijk (2 delen, verschenen bij Bohn Stafleu van Loghum) en Het komt wel goed (Perspectief Uitgevers). Zijn eerste boek Dementie: verhalen en goede raad  is eveneens verschenen bij Bohn Stafleu van Loghum.

Hans van Dam is docent en schrijver, gespecialiseerd in hersenletsel en ethische dilemma’s. Hij is voor zijn publicaties meermalen onderscheiden.

Beide auteurs zijn consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise. 

Keywords

Alzheimer Dementie Gedragsproblemen Hersenen Kwetsbare ouderen Omgangsvragen Ouderenzorg Stemmingsproblemen

Authors and affiliations

 • Ronald Geelen
  • 1
 • Hans van Dam
  • 2
 1. 1.ETTEN-LEURThe Netherlands
 2. 2.LeusdenThe Netherlands

Bibliographic information