Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XX
 2. Geuk Schuur
  Pages 1-26
 3. Geuk Schuur
  Pages 27-52
 4. Geuk Schuur
  Pages 101-122
 5. Geuk Schuur
  Pages 161-180
 6. Geuk Schuur
  Pages 207-223
 7. Geuk Schuur
  Pages 225-244
 8. Back Matter
  Pages 245-257

About this book

Introduction

Provocaties, bedreigingen, manipulatief en agressief gedrag: als hulp-, zorg- of dienstverlener kom je er regelmatig mee in aanraking. Naast veiligheidsmaatregelen in algemene zin, gaat het bij de hulpverlening ook om de vraag: Hoe bied je professionele hulp aan je cliënt in een agressieve of zelfs gewelddadige situatie, zonder je eigen veiligheid uit het oog te verliezen?

Omgaan met agressie geeft inzicht in vormen van agressie en geweld en het ontstaan van agressie.

Vier aandachtspunten staan hierbij centraal:

 • leren omgaan met (eigen) agressie
 • leren herkennen van agressiepatronen bij een cliënt
 • ontwikkelen van vaardigheden in het omgaan met agressief gedrag
 • begeleiden van een cliënt bij het leren omgaan met agressie

Praktijkvoorbeelden en suggesties maken duidelijk hoe escalatie van geweld kan worden voorkomen en hoe een ontstane acute geweldsituatie zonder tegengeweld kan worden beëindigd. Omgaan met agressie is bestemd voor verpleegkundigen, begeleiders, hulpverleners en sociotherapeuten.

Nieuw in deze achtste druk

Ten opzichte van de zevende druk is de tekst herzien en zijn enkele termen en begrippen verduidelijkt of genuanceerd. Dit heeft geleid tot het toevoegen van een schematische weergave over de werking van het geheugen met betrekking tot waarneming en herinnering. Een ander toegevoegd schema betreft negatieve en positieve schakeringen in emotionaliteit. De aandachtspunten met betrekking tot gedwongen opname in Nederland en België zijn geactualiseerd.

Omgaan met agressie besteedt tevens aandacht aan:

 • het voorkomen van agressie en geweld door het tijdig opvangen van signalen
 • de verschillende vormen van agressie waarmee je in aanraking kunt komen bij het begeleiden van zelfstandig wonende cliënten, zoals stalking, mishandeling, seksuele intimidatie en gijzelingsachtige omstandigheden
 • opvattingen over de verwerking van schokkende en heftig emotionele gebeurtenissen.

Keywords

agressie escalatie voorkomen gewelddadige patiënten hulpverlening veiligheid

Authors and affiliations

 • Geuk Schuur
  • 1
 1. 1.GroningenThe Netherlands

Bibliographic information