Advertisement

Psychotherapie

Van theorie tot praktijk

 • R. van Deth
Textbook
 • 15k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-IX
 2. R. van Deth
  Pages 101-130
 3. R. van Deth
  Pages 131-160
 4. R. van Deth
  Pages 161-191
 5. R. van Deth
  Pages 193-221
 6. R. van Deth
  Pages 223-256
 7. Back Matter
  Pages 257-294

About this book

Introduction

Het vakgebied van de psychotherapie is een lappendeken van allerlei therapierichtingen. Voor (aspirant)therapeuten is het dan ook een hele klus om door de bomen het bos nog  te zien, laat staan dat het lukt om een keuze te maken tussen de gespecialiseerde therapiescholen.

 

Psychotherapie. Van theorie tot praktijk is een onmiskenbare wegwijzer in het onoverzichtelijke landschap van de moderne psychotherapie. Op heldere en toegankelijke wijze worden de meest gangbare therapiescholen besproken en voorzien van kanttekeningen. De therapiescholen worden op eenvormige wijze behandeld:

- ontstaan en ontwikkeling: historische wortels, invloedrijke vertegenwoordigers en belangrijke

   evolutielijnen;

- theorie: algemene mensvisie en opvatting (verklaring) van problemen (stoornissen);

- therapie: praktische werkwijze en bijzondere strategieën of technieken;

- beschouwing: een kritische doorlichting (sterke en zwakke punten) van theorie en praktijk.

 

Door deze systematische aanpak krijgt de lezer handvatten om de verschillende therapierichtingen onderling te vergelijken. Het geheel is bovendien voorzien van pittige citaten en kritische noten. Kortom, Psychotherapie is een handig overzichtswerk voor een ieder die zich meer dan oppervlakkig wil oriënteren op het terrein van de psychotherapie.

 

Deze derde, herziene druk is geactualiseerd en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de psychotherapie zijn in deze uitgave opgenomen.

Authors and affiliations

 • R. van Deth
  • 1
 1. 1.ZOETERWOUDEThe Netherlands

Bibliographic information