Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. B.J.M. Mulder
  Pages 1-3
 3. P.G. Pieper, A.P.J. van Dijk, B.J.M. Mulder
  Pages 5-8
 4. P. Moons, F.J. Meijboom
  Pages 9-14
 5. N.J. Elzenga, M.R.M. Jongbloed, M.M. Bartelings
  Pages 29-41
 6. B.J.M. Mulder, E.S. Hoendermis
  Pages 55-61
 7. B.J.M. Mulder, F.J. Meijboom
  Pages 63-68
 8. B.J.M. Mulder, E.S. Hoendermis
  Pages 69-73
 9. B.J. Bouma, A.P.J. van Dijk, B.J.M. Mulder
  Pages 75-82
 10. J.P. van Melle, P.G. Pieper
  Pages 83-93
 11. P.G. Pieper, M. Witsenburg, T.W. Waterbolk
  Pages 95-107
 12. E.S. Hoendermis, P.G. Pieper
  Pages 109-115
 13. G.Tj. Sieswerda, F.J. Meijboom, H.W. Vliegen
  Pages 117-134
 14. B.J. Bouma, F.J. Meijboom, B.J.M. Mulder
  Pages 135-150
 15. J.W. Roos-Hesselink, A.P.J. van Dijk
  Pages 151-160
 16. F.J. Meijboom, M. Witsenburg
  Pages 161-167
 17. F.J. Meijboom, A.J.J.C. Bogers
  Pages 169-184
 18. A.P.J. van Dijk
  Pages 185-192
 19. H.W. Vliegen, G.Tj. Sieswerda
  Pages 193-203
 20. M. Groenink, B.J.M. Mulder
  Pages 205-213
 21. K. Zeppenfeld, J.W. Roos-Hesselink, M.Th.E. Bink-Boelkens
  Pages 215-231
 22. W.S. Kerstjens-Frederikse, R.M.W. Hofstra
  Pages 233-245
 23. P.G. Pieper, M.A. Oudijk
  Pages 247-262
 24. A.P.J. van Dijk, B.J.M. Mulder
  Pages 263-270
 25. E.M.W.J. Utens, J.P. van Melle
  Pages 271-276
 26. M. Witsenburg, J.P.M. Hamer
  Pages 277-283
 27. T.W. Waterbolk
  Pages 285-296
 28. Back Matter
  Pages 297-310

About this book

Introduction

Dit boek behandelt de belangrijkste aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen. In een helder overzicht, thematisch in hoofdstukken geordend, beschrijven de auteurs de pathofysiologie van de afzonderlijke hartafwijkingen en relevante ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek,therapie en prognose. Zij gaan hierbij bovendien in op obstetrische, genetische en psychosociale aspecten.De herziene, derde druk van deze uitgave - het enige Nederlandstalige leerboek over dit onderwerp - behandelt de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van zorg voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Aandacht krijgen in het bijzonder moderne beeldvormende technieken voor diagnostiek en de toepassing van katheterinterventie bij klepafwijkingen en ritmestoornissen.In Nederland worden per jaar zo'n 1400 kinderen met een hartafwijking geboren. Door de voortschrijdende vakkennis en technologie bereikt 90 procent van hen de volwassen leeftijd. Nederland telt zo'n 30.000 volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking; hun aantal neemt toe. Dankzij de succesvolle resultaten van de hartchirurgie vormen zij inmiddels een nieuw deel van de patiëntenpopulatie van de cardioloog.Vrijwel alle patiënten hebben na hun vroegere hartoperatie restafwijkingen. Deze vergen specifieke zorg, niet alleen van cardiologen en hartchirurgen, maar ook van huisartsen, internisten, gynaecologen, gespecialiseerde verpleegkundigen en psychologen. Voor al deze beroepsbeoefenaren is Aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen bestemd. Dit unieke leerboek en naslagwerk is geschreven in helder Nederlands, uitgevoerd in kleurendruk en voorzien van zowel functionele als verfraaiende aquarellen van de hand van dr. J.P.M. Hamer.

Editors and affiliations

 • B. J. M. Mulder
  • 1
 • P.G. Pieper
  • 2
 • F.J. Meijboom
  • 3
 • J.P.M Hamer
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu Van Loghum B.V.HoutenThe Netherlands
 2. 2.MIDDELSTUMThe Netherlands
 3. 3.Heart Lung Center Utrecht Dept. CardiologyUtrechtThe Netherlands
 4. 4.University Hospital Groningen Department of CardiologyGroningenThe Netherlands

Bibliographic information