Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIV
 2. Henk van Berkel, Anneke Bax, Desirée Joosten-ten Brinke
  Pages 1-14
 3. Henk van Berkel, Anneke Bax
  Pages 15-27
 4. Riet Martens, George Moerkerke
  Pages 29-40
 5. Arnoud van Leuven, Wim Lansu
  Pages 41-50
 6. Liesbeth Baartman, Raymond Kloppenburg, Frans Prins
  Pages 51-63
 7. Henk van Berkel
  Pages 65-72
 8. Henk van Berkel, Wynand Wijnen
  Pages 73-79
 9. Desirée Joosten-ten Brinke, Dominique Sluijsmans
  Pages 81-90
 10. Silvester Draaijer, Patris Boxel, Marcel Brunschot
  Pages 91-99
 11. Titus Geerligs, Henk Schmidt, Irma Kokx, Erik de Graaf, Henk van Berkel
  Pages 101-111
 12. Henk van Berkel, Anneke Bax
  Pages 113-127
 13. Tom Erkens
  Pages 129-141
 14. Lambert Schuwirth
  Pages 143-155
 15. Henk van Berkel, Anneke Bax
  Pages 157-168
 16. Arno Muijtjens, Wynand Wijnen
  Pages 169-180
 17. Gerard Straetmans
  Pages 181-192
 18. Paul van den Bos, Carel Burghout, Desirée Joosten-ten Brinke
  Pages 193-204
 19. Ruud Klarus, Desirée Joosten-ten Brinke
  Pages 205-216
 20. Judith Gulikers, Niek van Benthum
  Pages 217-228

About this book

Introduction

Toetsing in het hoger onderwijs staat meer dan ooit volop in de belangstelling. Sinds de verschijning van de eerste druk van Toetsen in het hoger onderwijs in 2002 is er veel veranderd op toetsgebied. Door nieuwe inzichten in hoe toetsen het leergedrag van studenten sturen en door veel strengere accreditatie-eisen zijn opleidingen en docenten er van doordrongen dat toetsbeleid en goed toetsen onontkoombaar zijn. Van elke opleiding wordt vereist dat deze én beschikt over een adequaat systeem van toetsing en kan aantonen dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Daarom besteden opleidingen en docenten steeds meer aandacht aan de wijze waarop studenten worden getoetst. Nadat in de tweede herziene druk in 2006 onderwerpen als digitaal toetsen, het opsporen van plagiaat, en EVC (Erkenning Verworven Competenties) zijn toegevoegd is de derde druk verder geactualiseerd.In deze derde druk zijn nieuwe onderwerpen opgenomen die de kwaliteit van toetsing beïnvloeden, zoals: toetsbeleid, toetsprogramma's, formatief toetsen, rubrics, toetsen van onderzoeksvaardigheden, performance assessment, competentietoetsing en landelijke kennistoetsen. Bestaande hoofdstukken en literatuurlijst zijn geactualiseerd.Toetsen in het hoger onderwijs bevat veel praktische hulpmiddelen en voorbeelden. Het is een bron van inspiratie voor individuele docenten en opleidingen in het hoger onderwijs, voor examencommissies en toetscommissies.

Editors and affiliations

 • Henk van Berkel
  • 1
 • Anneke Bax
  • 2
 • Desirée Joosten-ten Brinke
  • 3
 1. 1.Maastricht UniversityMaastrichtThe Netherlands
 2. 2.MAASTRICHTThe Netherlands
 3. 3.LandgraafThe Netherlands

Bibliographic information