Advertisement

Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten

 • Rob Bovens
 • Lex Lemmers
 • Leontien Hommels

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-1
 2. Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers
  Pages 1-4
 3. Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers
  Pages 5-7
 4. Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers
  Pages 9-15
 5. Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers
  Pages 17-26
 6. Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers
  Pages 27-32
 7. Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers
  Pages 33-48
 8. Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers
  Pages 49-60
 9. Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers
  Pages 61-65
 10. Back Matter
  Pages 10-10

About this book

Introduction

Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten is een handzame inleiding in de verslavingspreventie voor iedereen die er in zijn beroep mee te maken krijgt of gaat krijgen. Professionals in vele settings komen in aanraking met verslavingsgedrag. Verpleegkundigen, opvoedondersteuners, werkers in de verslavingszorg en de GGZ, maatschappelijk werkers, beleidsmedewerkers welzijn en gezondheid van een gemeente, politie en Justitie: vroeg of laat hebben zij te maken met mensen die in de problemen komen tengevolge van alcohol,drugs- of medicijngebruik of verslaafd raken aan gamen of gokken. Voor al deze professionals (in opleiding) die willen weten wat de meest actuele interventies zijn en de beste aanpak om verslavingsproblematiek in een vroegtijdig stadium te beteugelen, wat de opbrengst is van landelijke en regionale voorlichtingscampagnes, hoe keuzes gemaakt worden voor specifieke doelgroepen en wat er bekend is van de effectiviteit van preventie geeft deze uitgave praktische handvatten.De auteurs van dit boek zijn verbonden aan het lectoraat verslavingspreventie van de Hogeschool Windesheim, maar zijn tevens afkomstig uit het werkveld. Ze zijn uitvoerders van landelijke en regionale campagnes vanuit het Trimbosinstituut of houden zich vanuit instellingen voor verslavingszorg bezig met preventie.

Keywords

Canon Preventie Professional Verslaving Verslavingspreventie

Authors and affiliations

 • Rob Bovens
  • 1
 • Lex Lemmers
  • 2
 • Leontien Hommels
  • 3
 1. 1.Hogeschool WindesheimZWOLLENetherlands
 2. 2.Trimbos-instituutUtrechtNetherlands
 3. 3.Tactus VerslavingszorgDeventerNetherlands

Bibliographic information