Advertisement

Verhalen uit het Erasmus MC

Veranderen in zorg, wetenschap en onderwijs

 • Authors
 • Hans Büller
 • Hennie Koeken
 • Theo Lankamp

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-13
 2. Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp
  Pages 14-20
 3. Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp
  Pages 21-31
 4. Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp
  Pages 32-49
 5. Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp
  Pages 50-319
 6. Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp
  Pages 320-321
 7. Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp
  Pages 322-333
 8. Hans Büller, Hennie Koeken, Theo Lankamp
  Pages 335-336

About this book

Introduction

Verhalen uit het Erasmus MC, veranderen in zorg, wetenschap en onderwijs is niet zomaar een titel van dit boek, maar vooral het vervolg van een beweging die vier jaar geleden werd ingezet door het Erasmus MC. Toen startte het Rotterdamse universitair medisch centrum met een nieuwe strategische visie Koers 013 met kernwoorden als verbinding, samen, dialoog en openheid. Een nieuwe visie op omgaan en samenwerking met patiënten en studenten, tussen de medewerkers onderling en met professionals en organisaties buiten het Erasmus MC. Initiatiefnemers van het eerste uur zijn Hans Büller, voorzitter van de raad van bestuur, Theo Lankamp, regisseur van Koers 013, en Hennie Koeken, strategisch communicatieadviseur. Vele kwartiermakers, ambassadeurs en andere professionals hebben zich achter het gedachtegoed geschaard en zich met hen verbonden. Het doel is helder. Met open vizier kennis en ervaringen delen en als betrokkenen met elkaar de dialoog aangaan over wat er beter kan in de patiëntenzorg, de wetenschap en het medische onderwijs, de kerntaken van een universitair medisch centrum. In dit boek vertellen patiënten, studenten, professionals en externe relaties, onder wie huisartsen en zorgverzekeraars, openhartig over hun ervaringen in en met het Erasmus MC, over wat Koers 013 met ze doet, over hun inspiraties, hun worstelingen, wat beter zou kunnen, wat goed gaat, wat niet meer mag gebeuren en hoe het in de toekomst kan zijn. Een boek vol persoonlijke verhalen en op elke bladzijde de hoop op verandering en de wil hier een bijdrage aan te leveren. Door open, eerlijke dialoog en verbinding komt de gezondheidszorg in beweging. Dit boek is het begin.

Bibliographic information