Advertisement

Krachten en kansen

Initiatieven in zorg en welzijn

 • Editors
 • Siemen Spinder
 • Lineke Joanknecht
 • Anjo van Hout
 • Rob van Pagée

Part of the Methodisch werken book series (MET)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-15
 2. Lineke Joanknecht, Rob van Pagée
  Pages 16-29
 3. Siemen Spinder, Willem van de Wetering
  Pages 30-43
 4. Marc Räkers
  Pages 63-74
 5. Fiet van Beek
  Pages 75-88
 6. Ankie Baller
  Pages 89-106
 7. Annie van den Bosch-Höweler
  Pages 107-124
 8. Miriam den Hollander-Meijs
  Pages 125-144
 9. Binne Kramer
  Pages 145-157
 10. Jan van Lieshout
  Pages 158-173
 11. Anjo van Hout, Kitlyn Tjin A Djie
  Pages 174-193
 12. Wijnand W. Mijnhardt
  Pages 194-203
 13. Anjo van Hout, Siemen Spinder
  Pages 204-220
 14. Siemen Spinder, Anjo van Hout
  Pages 221-243
 15. Back Matter
  Pages 244-253

About this book

Introduction

Krachten en kansenHoe kunnen professionals, vrijwilligers en studenten in de sociale beroepen worden getraind om besluitvorming door de cliënt zelf, samenhang met zijn familie en sociele netwerk, een structurele plaats te geven in de methodiek? Dat is de vraag die central in dit doek. Om een antwoord te formuleren verkent krachten en kansen uiteenlopende onderwerpen als burgerschap, vraaggericht werken, empowerment, macht en zeggenschap, activering en professionalisering venuit het perspectief van het welzijnwerk.In het denken over sociale vernieuwing zijn autonomie’ en eigen verantwoordelijkheid’ op dit moment de kernbegrippen. Hulp en dienstverlenders worden in dit boek uitgedaagd om sociale kwesties op een andere manier te benaderen, en op zoek te gaan naar de kracht en kennis die aanwezing zijn in de samenleving, Aan de hand van praktijkvoorbeelden op verschillende terreinen (zoals sociale vernieuwing, gezinnen in armoede veilige school, cohesie in de buurt, opvang van ouderen, problemen in gezinnen) is er aandacht voor autonomie en ondersteuning venuit empowerment.

Bibliographic information