Advertisement

Behandelingsstrategieën bij somatoforme stoornissen

 • Ph. Spinhoven
 • T.K. Bouman
 • C.A.L. Hoogduin
Book

Part of the CCD-Reeks book series (CCD)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-VIII
 2. A.M. van Hemert
  Pages 1-16
 3. Y.R. van Rood, M.M. ter Kuile, A.E.M. Speckens
  Pages 17-40
 4. S. Visser
  Pages 41-57
 5. T.K Bouman
  Pages 58-70
 6. G. Crombez, J.W.S. Vlaeyen
  Pages 71-97
 7. C.A.L. Hoogduin, F.C. Moene, K. Roelofs
  Pages 98-113
 8. C.A.L. Hoogduin
  Pages 114-119
 9. Back Matter
  Pages 120-124

About this book

Introduction

De professionele zorg voor personen met somatoforme stoornissen is tot op heden een min of meer verwaarloosd onderwerp. Zowel de somatische als geestelijke hulpverlening lijken nog al te vaak belast door het traditionele dualisme van lichaam en ziel. Voor medici zijn de klachten niet populair, want deze zijn vaak niet goed te herleiden tot een lichamelijke aandoening. Veel hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg laten nog steeds een sterke voorkeur blijken voor het ingaan op (vermeende) achterliggende psychische problemen, terwijl patiënten over hun lichamelijke klachten blijven praten.Medisch onverklaarde lichamelijke klachten veroorzaken naast aanzienlijke lijdensdruk dikwijls beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren. Zo wordt een niet te onderschatte deel van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid mede veroorzaakt door dergelijke lichamelijke klachten. In de klinische praktijk bestaat duidelijk behoefte aan verantwoorde en praktisch toepasbare methoden om de verschillende somatoforme stoornissen te diagnosticeren en te behandelen. In dit boek wordt dan ook vooral aandacht besteed aan diagnostiek en behandelingsmogelijkheden. Naast een overzicht van de stand van zaken worden hulpverleners handreikingen geboden voor het toepassen van empirisch ondersteunde behandelingsmogelijkheden, met als doel beperking van klachten en verhoging van de kwaliteit van leven. De redactie hoopt dat de auteurs van dit boek de interesse van de lezer voor het thema van de somatoforme stoornissen zullen stimuleren.

Editors and affiliations

 • Ph. Spinhoven
  • 1
 • T.K. Bouman
  • 2
 • C.A.L. Hoogduin
  • 3
 1. 1.afdeling PsychiatrieLeiden Universitair Medisch CentrumLeiden
 2. 2.vakgroep Klinische PsychologieUniversiteit GroningenGroningen
 3. 3.Klinische Psychologie en PersoonlijkheidsleerKatholieke UniversiteitNijmegen

Bibliographic information