Advertisement

Verwijtbaar(?) tandheelkundig handelen

Bundel van uitspraken en commentaren, gepubliceerd in het Nederlands Tandartsenblad in 2003 en 2004

 • Editors
 • E.A. van Ledoux
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XI
 2. E.A. van Ledoux
  Pages 1-2
 3. E.A. van Ledoux
  Pages 3-6
 4. E.A. van Ledoux
  Pages 7-11
 5. E.A. van Ledoux
  Pages 13-16
 6. E.A. van Ledoux
  Pages 17-19
 7. E.A. van Ledoux
  Pages 21-24
 8. E.A. van Ledoux
  Pages 25-27
 9. E.A. van Ledoux
  Pages 29-31
 10. E.A. van Ledoux
  Pages 33-36
 11. E.A. van Ledoux
  Pages 37-42
 12. E.A. van Ledoux
  Pages 43-45
 13. E.A. van Ledoux
  Pages 47-49
 14. E.A. van Ledoux
  Pages 51-53
 15. E.A. van Ledoux
  Pages 55-58
 16. E.A. van Ledoux
  Pages 59-61
 17. E.A. van Ledoux
  Pages 63-66
 18. E.A. van Ledoux
  Pages 67-69
 19. E.A. van Ledoux
  Pages 71-73
 20. E.A. van Ledoux
  Pages 75-77
 21. E.A. van Ledoux
  Pages 79-81
 22. E.A. van Ledoux
  Pages 89-91
 23. E.A. van Ledoux
  Pages 93-96
 24. E.A. van Ledoux
  Pages 97-100
 25. E.A. van Ledoux
  Pages 101-104
 26. E.A. van Ledoux
  Pages 105-107
 27. Back Matter
  Pages 109-123

About this book

Introduction

De belangstelling voor uitspraken in tandheelkundige klachtzaken is groot. Sinds het Nederlands Tandartsenblad (NT) in 2003 is gestart met het structureel publiceren in de rubriek Rechtspraak, wordt de rubriek veel gelezen en is er veel discussie over. Er is voor gekozen de uitspraken niet in volle omvang te publiceren, maar in de vorm van beknopte, goed leesbare samenvattingen met aansluitend deskundig commentaar. Dit om de uitspraak te analyseren op mogelijke leereffecten. In dit boek hebben de gezamenlijke auteurs uit de 44 beschikbare uitspraken een caleidoscoop van de 25 meest leerzame uitspraken hebben geselecteerd. Naast de samenvattingen zijn ook de deskundige commentaren opgenomen, evenals de daarop ontvangen reacties van lezers. In de slotbeschouwing worden de uitspraken op steekwoorden gerubriceerd en wordt aan de hand van uiteenlopende thema’s nagegaan wat de betekenis is van de uitspraken voor de tandheelkundige beroepspraktijk. Bovendien worden door de gezamenlijke auteurs aan de lezer diverse preventieve tips meegegeven.Op deze wijze levert dit boek een belangrijke bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening, een essentiële doelstelling in het kader van de klachtopvang. Het is dan ook onmisbaar voor elke praktiserende tandarts. Daarnaast is het van groot belang voor studenten tandheelkunde, als onderdeel van de voorbereiding op hun beroepspraktijk.

Bibliographic information