Advertisement

Interactief

Creatieve therapie met groepen

 • Authors
 • Frans Beelen
 • Marianne Oelers
Textbook

Part of the Methodisch werken book series (MET)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-7
 2. Interactieve methode

  1. Front Matter
   Pages 1-7
  2. Frans Beelen, Marianne Oelers
   Pages 11-17
  3. Frans Beelen, Marianne Oelers
   Pages 19-28
  4. Frans Beelen, Marianne Oelers
   Pages 29-40
  5. Frans Beelen, Marianne Oelers
   Pages 41-46
  6. Frans Beelen, Marianne Oelers
   Pages 47-54
  7. Frans Beelen, Marianne Oelers
   Pages 55-63
 3. Back Matter
  Pages 65-137

About this book

Introduction

De interactieve methode die in dit boek wordt beschreven is ontstaan vanuit het werken in de praktijk van creatieve therapie met groepen. De interactieve methode als benaming is een samenvoeging van de woorden 'interactie' en 'actief'. Cliënten in creatieve therapie zijn actief, werken met elkaar en zijn daardoor in interactie met het materiaal en met anderen. Het begrip interactie staat in deze methode centraal. De kracht van de onderlinge hulp is een belangrijk middel bij het oplossen van problemen. De groepsleden kunnen elkaars positieve en negatieve voorbeeld zijn, geven elkaar inzicht en worden door elkaar geconfronteerd met hun eigen gedrag. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de interactieve methode uiteen gezet. Het tweede deel bevat een aantal opdrachten die toegepast kunnen worden volgens de interactieve methode. Praktijkvoorbeelden verhelderen de tekst. Het boek is bedoeld voor mensen die als creatief therapeut werkzaam zijn in de therapeutische en agogische sector. De beschreven methode is bruikbaar voor open en gesloten groepen, heterogene en homogene groepen. Het kan toegepast worden bij volwassenen en kinderen, zowel in langdurende als kortdurende behandelingen en in verschillende settings. In deze tweede druk is de beschrijving van de methode verder verbeterd en meer onderbouwd. Ook zijn meer praktijkvoorbeelden toegevoegd.

Bibliographic information