Advertisement

Anamnese en lichamelijk onderzoek bij gezelschapsdieren

 • A. Rijnberk
 • F. J. van Sluijs
Textbook
 • 8.7k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvii
 2. A. Rijnberk
  Pages 1-3
 3. A. Rijnberk, F.J. van Sluijs
  Pages 5-8
 4. A. Rijnberk, W.E. van den Brom
  Pages 21-32
 5. F.J. van Sluijs, J.J. van Nes
  Pages 33-48
 6. A. Rijnberk
  Pages 49-53
 7. A. Rijnberk
  Pages 55-57
 8. A. Rijnberk, A.A Stokhof
  Pages 59-77
 9. A.A. Stokhof, A.J. Venker-van Haagen
  Pages 79-93
 10. A.A. Stokhof, A. De Rick
  Pages 95-107
 11. J. Rothuizen, E. Schrauwen, L.F.H. Theyse, L. Verhaert
  Pages 109-126
 12. H.F. L’Eplattenier, A.M. van Dongen
  Pages 127-134
 13. A.C. Schaefers-Okkens, H.S. Kooistra
  Pages 135-144
 14. J. de Gier, F.J. van Sluijs
  Pages 145-151
 15. M.A. Wisselink, J. Declercq, T. Willemse
  Pages 153-162
 16. G.R. Rutteman, E. Teske
  Pages 163-166
 17. H.A.W. Hazewinkel, B.P. Meij, L.F.H. Theyse, B. van Rijssen
  Pages 167-194
 18. J.J. van Nes, B.P. Meij, L. van Ham
  Pages 195-210
 19. M.H. Boevé, F.C. Stades, S.C. Djajadiningrat-Laanen
  Pages 211-240
 20. A.J. Venker-van Haagen
  Pages 241-245
 21. A. Rijnberk, H.S. Kooistra
  Pages 247-252
 22. M.B.H. Schilder, B.W. Knol
  Pages 253-261
 23. J.H. Robben, F.J. van Sluijs
  Pages 263-269
 24. A.M. van Dongen, J.H. Robben
  Pages 271-276
 25. J.H. Robben, A.M. van Dongen
  Pages 277-291
 26. L.J. Hellebrekers
  Pages 293-294
 27. F.C. Stades, A.A. Stokhof
  Pages 295-296
 28. J.T. Lumeij
  Pages 297-325
 29. I. Westerhof
  Pages 349-366
 30. Back Matter
  Pages 367-396

About this book

Introduction

A. Rijnberk Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn de me- verklaring van dit probleem wordt een theorie (een thoden waarmee een dierenarts bij de uitoefening hypothese) gecreëerd. Uit deze theorie worden van zijn beroep in eerste instantie een probleem door deductie zo riskant mogelijke voorspell- benadert dat door een eigenaar van een dier wordt gen afgeleid en deze worden door waarneming en aangedragen. De hiermee verkregen informatie experiment getoetst. Stemmen de resultaten ov- bepaalt de aanpak van het probleem en is ook het een met de voorspellingen, dan wordt de theorie belangrijkste richtsnoer bij het verdere beleid. Dit voorlopig als beste benadering van de objectieve laatste is niet alleen de op ervaring gestoelde opvat- waarheid aanvaard. Kloppen de resultaten niet met ting van clinici, maar recent ook gedocumenteerd de voorspellingen, dan deugt de theorie niet (= - bij humane patiënten. Bij 26 van de 100 patiënten falsi? ceerd) en moet deze worden verworpen. Dan resulteerde (herhaling van een grondig) lichamelijk wordt opnieuw het probleem gede? nieerd en moet onderzoek in een cruciale ommezwaai van dia- een nieuwe theorie worden ontwikkeld (afb. 1. 1). 1 gnose en behandeling. Speci? eke toepassingen van biochemische en bio- De kernvraag in de wetenschap is dus niet hoe de fysische beginselen hebben de mogelijkheden voor (waarschijnlijke) waarheid het best gefundeerd kan bijvoorbeeld laboratoriumdiagnostiek en diagnos- worden, maar hoe onwaarheid zo goed mogelijk tische beeldvorming enorm verruimd. Toch blijven ontmaskerd en geëlimineerd kan worden.

Editors and affiliations

 • A. Rijnberk
  • 1
 • F. J. van Sluijs
  • 1
 1. 1.Universiteit UtrechtUtrecht

Bibliographic information