Advertisement

© 2012

De diabetische voet en de Simm's classificatie

 • Authors
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-9
 2. Margreet van Putten
  Pages 10-17
 3. Margreet van Putten
  Pages 18-27
 4. Margreet van Putten
  Pages 28-39
 5. Margreet van Putten
  Pages 40-46
 6. Margreet van Putten
  Pages 47-59
 7. Margreet van Putten
  Pages 92-115
 8. Back Matter
  Pages 116-142

About this book

Introduction

Veel mensen met diabetes krijgen vroeg of laat diabetische voetproblemen. Het grote risico van de complicatie 'diabetische voet' is het krijgen van een voetulcus, met amputatie als mogelijk gevolg. Het is daarom belangrijk dat risicovoeten zo vroeg mogelijk worden opgespoord. Door middel van de Simm's classificatie kunnen mensen met diabetes ingedeeld worden in een risicocategorie. Daardoor kunnen op het juiste moment de juiste maatregelen worden genomen. De diabetische voet en de Simm's classificatie informeert over de huidige stand van zaken rondom de Simm's classificatie. Er is een hoofdstuk gewijd aan de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera, waarin mogelijke behandeltrajecten gekoppeld worden aan de risicoclassificatie. Ook worden aandoeningen die samenhangen met diabetische voetproblemen besproken, namelijk: perifere diabetische neuropathie, perifeer arterieel vaatlijden en mechanische stress. Daarnaast komt het indelen in de Simm's classificatie uitgebreid aan de orde. Het screeningsformulier uit de bijlage is daarbij een praktisch hulpmiddel. In het laatste hoofdstuk wordt de Simm's classificatie concreet in beeld gebracht met diverse casussen. Dit boek zorgt voor meer uniformiteit in preventie en aanpak van voetulcus door de diverse behandelaars, waardoor de professionaliteit rondom de diabetische voet wordt vergroot.Door het aanschaffen van dit boekje ondersteunt u de diabetische voetkliniek 'Podiatria Kos' in Gjakova, Kosovo. De auteur stelt alle inkomsten van dit boekje beschikbaar aan deze stichting. Onder de bezielende leiding van Vjolca Murakola en Bardha Murakola genezen daar,in deze voor hen moeilijke tijd, vele mensen met diabetische ulcera en worden amputaties voorkomen.Door het aanschaffen van dit boekje ondersteunt u de diabetische voetkliniek 'Podiatria Kos' in Gjakova, Kosovo. De auteur stelt alle inkomsten van dit boekje beschikbaar aan deze stichting. Onder de bezielende leiding van Vjolca Murakola en Bardha Murakola genezen daar,in deze voor hen moeilijke tijd, vele mensen met diabetische ulcera en worden amputaties voorkomen.

Keywords

Simm's classificatie diabetische neuropathie ulcus

Bibliographic information

 • Book Title De diabetische voet en de Simm's classificatie
 • Authors Margreet van Putten
 • DOI https://doi.org/10.1007/978-90-313-9225-4
 • Copyright Information Bohn Stafleu van Loghum 2012
 • Publisher Name Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • eBook Packages Dutch language eBook collection
 • Softcover ISBN 978-90-313-9224-7
 • eBook ISBN 978-90-313-9225-4
 • Edition Number 1
 • Number of Pages IX, 135
 • Number of Illustrations 0 b/w illustrations, 0 illustrations in colour
 • Topics Medicine/Public Health, general
 • Buy this book on publisher's site