Advertisement

Handboek forensische verslavingszorg

 • Editors
 • Eric Blaauw
 • Hendrik Roozen

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-17
 2. De omvang en aard van het probleem

  1. Front Matter
   Pages 19-19
  2. Arne Popma, Eric Blaauw, Erwin Bijlsma
   Pages 21-39
  3. Maarten W. J. Koeter, Wim van den Brink
   Pages 41-60
 3. Diagnostiek en behandelingen in verschillende settingen

  1. Front Matter
   Pages 75-75
  2. Eric Blaauw, Peter Greeven, Bram van Luijk
   Pages 77-108
  3. Anneke Menger, Jacqueline Bosker, Donnalee Heij
   Pages 129-145
  4. Peter G. J. Greeven, Marc W. M. Bosma
   Pages 147-164
  5. Truus Kersten, Sanne Verwaaijen
   Pages 165-183
  6. Erik Bulten, Arie van den Hurk
   Pages 185-204
 4. Specifieke behandelvormen

  1. Front Matter
   Pages 205-205
  2. Jannet M. de Jonge, Maarten J. M. Merkx, Gerard M. Schippers
   Pages 207-221
  3. Laura Neijmeijer, Caroline Place, Maaike van Vugt, Remmers van Veldhuizen, Jasper van Marle, Hans Kroon
   Pages 223-242
  4. Boukje A. G. Dijkstra, Laura DeFuentes-Merillas, Eric Blaauw, Hendrik G. Roozen
   Pages 243-258
 5. De toekomst van de forensische verslavingszorg

  1. Front Matter
   Pages 259-259
  2. Hjalmar van Marle, Anton Loonen, Hendrik Roozen
   Pages 261-282
  3. Eric Blaauw, Martinus Stollenga, Hendrik Roozen
   Pages 301-319
 6. Back Matter
  Pages 321-332

About this book

Introduction

Verslavingsproblematiek speelt een belangrijke rol in het veld van politie, justitie, gevangeniswezen, tbs en forensische zorginstellingen. Verslaving en criminaliteit gaan hand in hand. Dit boek gaat in op deze complexe relatie, maar legt de focus vooral op de mogelijkheden om de relatie tussen verslaving en criminaliteit te doorbreken. Een handboek dat er buitengewoon goed in is geslaagd om de actuele stand van zaken met betrekking tot de verslavingszorg binnen de diverse forensische contexten in samenhang en voor de lezer op toegankelijke wijze inzichtelijk te maken. Het zet de lezer aan tot een nadere reflectie op de diagnostiek en indicatiestelling met betrekking tot verslavingsproblematiek. In het licht van de actuele ontwikkelingen op het terrein van de forensische zorg in de penitentiaire inrichtingen een absolute aanrader voor alle bij de zorg betrokken professionals en beleidsmakers.Drs. J.C.J. Fischer, GZ psycholoog/Ressort coördinator van bij het Gevangeniswezen werkzame GZ psychologenDe forensische verslavingszorg omvat de zorg aan verslaafde personen met een strafrechtelijke titel. Deze zorg is volop in beweging. Nadat de financiering van de zorg voor justitiabelen in 2008 in handen kwam van justitie kregen het forensische circuit en het veld van de geestelijke gezondheidszorg meer met elkaar te maken. Het gevangeniswezen is druk bezig met zich in te stellen op individuele zorg voor gedetineerden en zorginstellingen richten zich meer op personen met een strafrechtelijke titel, waaronder gedetineerden. De reclassering focust haar werk in toenemende mate op individuele vereisten van justitiabelen en nieuwe wetten en beleidslijnen worden in hoog tempo aangescherpt. Het Handboek forensische verslavingszorg bespreekt deze veranderingen en de huidige stand van zaken in de zorg voor verslaafde justitiabelen.De forensische verslavingszorg omvat de zorg aan verslaafde personen met een strafrechtelijke titel. Deze zorg is volop in beweging. Nadat de financiering van de zorg voor justitiabelen in 2008 in handen kwam van justitie kregen het forensische circuit en het veld van de geestelijke gezondheidszorg meer met elkaar te maken. Het gevangeniswezen is druk bezig met zich in te stellen op individuele zorg voor gedetineerden en zorginstellingen richten zich meer op personen met een strafrechtelijke titel, waaronder gedetineerden. De reclassering focust haar werk in toenemende mate op individuele vereisten van justitiabelen en nieuwe wetten en beleidslijnen worden in hoog tempo aangescherpt. Het Handboek forensische verslavingszorg bespreekt deze veranderingen en de huidige stand van zaken in de zorg voor verslaafde justitiabelen.Het boek behandelt de mogelijkheden voor een goede forensische verslavingszorg in het spanningsveld van meer en zwaarder straffen en meer behandelen met de vermindering van recidive als doel. De verschillende behandelingen die wetenschappelijk gezien hun nut hebben bewezen komen hierbij aan bod, en ook de behandelingen in de verschillende werkvelden. Daarbij wordt tevens ingegaan op diagnostiek en de rol van het slachtoffer. Uniek in zijn opzet, zal het boek van nut zijn voor verslavingszorginstellingen, GGZ-instellingen, reclasseringsinstellingen, penitentiaire inrichtingen, TBS-inrichtingen, opleidingsinstituten. En voor afzonderlijke professionals die te maken hebben met de forensische verslavingszorg.

Keywords

TBS forensische verslavingszorg verslaafde justitiabelen verslavingszorg verslavingszorginstelling

Bibliographic information