Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-6
 2. R. Holtrop
  Pages 7-10
 3. R. Holtrop
  Pages 11-33
 4. Back Matter
  Pages 40-52

About this book

Introduction

Huisartsen worden tijdens een dienst op de huisartsenpost frequent geconfronteerd met vragen over patienten met een ontregelde diabetes. Ontregelde diabetes is niet zelden aanleiding tot een ziekenhuisopname en veroorzaakt daarmee een belangrijk aandeel in de kosten van de gezondheidszorg. Het is daarom van belang dat er vanuit een huisartsenpost goede zorg geboden wordt bij hulpvragen over ontregelde diabetes mellitus. Een protocollaire benadering bij het inventariseren van de hulpvraag, de daaropvolgende triage en de verdere afhandeling kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg tijdens ANW-diensten voor patienten met diabetes mellitus.

Authors and affiliations

 • R. Holtrop
  • 1
 1. 1.ErmeloThe Netherlands

Bibliographic information