Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-2
 2. Inleiding

  1. Ria Borra, Rob van Dijk, Raymond Verboom
   Pages 3-7
 3. Uitgangspunten voor interculturele psychodiagnostiek

 4. Casuïstiek

  1. Front Matter
   Pages 83-83
  2. Yvonne Montfoort
   Pages 85-97
  3. Nina Kamar
   Pages 99-114
  4. Victor Kouratovsky
   Pages 115-134
  5. Chantal Kalika-Rampersad, Raymond Verboom
   Pages 135-154
  6. Tunç Taşlıyurt, Raymond Verboom
   Pages 155-168
  7. Sibel Özdemir, Raymond Verboom
   Pages 169-183
  8. Mohsen Edrisi, Liesbeth Eurelings-Bontekoe
   Pages 185-197
  9. Fabian Saarloos
   Pages 199-217
  10. Belgin Bayazit
   Pages 219-229
  11. Ineke Brands, Esther van den Berg
   Pages 231-246

About this book

Introduction

Het gebruik van psychodiagnostische instrumenten bij migranten of vluchtelingen is een terugkerend onderwerp in opleidingen, werksituaties en collegiale consultaties. Welke tests kun je gebruiken en welke niet? Waar moet je op letten? Hoe interpreteer je testresultaten? Hoe gaan interculturele hulpverleners te werk? Zijn er handvatten voor een methodische aanpak te vinden in de psychologische theorievorming en de onderzoekspraktijk van professionele psychodiagnostici? Cultuur en psychodiagnostiek gaat in op deze vragen. Deel een biedt het kader, de stand van zaken. Daarbij wordt duidelijk dat hulpverleners niet beschikken over gevalideerde en genormeerde instrumenten voor cultureel andere groepen. Er worden methoden aangereikt, vanuit de psychologie en methodologie, hoe op een professionele manier deze problemen het hoofd te bieden. Deel twee bevat twaalf exemplarische casussen van ervaren professionals. Zij beschrijven hun overwegingen bij het al dan niet inzetten van reguliere psychologische instrumenten. Ze geven aan hoe ze de testcondities optimaliseerden en testresultaten duidden, gelet op het profiel en de achtergrond van de patiënt. Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden wordt de lezer gemotiveerd om zelf tot oplossingen te komen. Deel drie brengt de lijnen bij elkaar, en biedt, uitgaande van de regulatieve cyclus, een stramien voor methodisch werken in de interculturele psychodiagnostiek. Cultuur en psychodiagnostiek is bedoeld voor gz-psychologen, psychodiagnostisch medewerkers en andere professionals in de ggz die psychologische tests afnemen, en kan zowel voor opleiding als in de beroepspraktijk gebruikt worden. Het boek beoogt een aanvulling te zijn op de standaardliteratuur. Dit boek is uniek voor het Nederlandse taalgebied! Er is geen ander vergelijkbaar boek op het gebied van psychodiagnostisch onderzoek in de interculturele geestelijke gezondheidszorg.

Keywords

cultuursensitief werken interculturele hulpverlening migranten psychodiagnostiek psychologische test

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-90-313-8580-5
 • Copyright Information Bohn Stafleu van Loghum 2011
 • Publisher Name Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • eBook Packages Dutch language eBook collection
 • Print ISBN 978-90-313-8579-9
 • Online ISBN 978-90-313-8580-5
 • About this book