Advertisement

Samen werken aan perspectief

Een methode voor intensieve behandeling in de residentiële jeugdzorg

 • Authors
 • Monique van de Mortel
 • Marije Valenkamp

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-9
 2. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 10-13
 3. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 14-20
 4. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 22-35
 5. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 36-52
 6. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 54-62
 7. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 64-97
 8. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 98-150
 9. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 152-156
 10. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 158-167
 11. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 168-172
 12. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 174-181
 13. Monique van de Mortel, Marije Valenkamp
  Pages 182-184
 14. Back Matter
  Pages 186-191

About this book

Introduction

Samen werken aan perspectief beschrijft een praktisch bruikbare methode voor het werken met jeugdigen die opgenomen zijn in een behandelgroep en hun ouders. De methode is gebaseerd op de meest recente theoretische inzichten en op de inzichten van evidence-based werken in de jeugdzorg. Er zijn drie pijlers voor de hulpverlening: het werken aan perspectief, doelgericht werken en samen werken met en ten behoeve van ouders en jeugdigen. De behandeling wordt in fasen aangeboden. Per fase worden doelen gesteld. De auteurs beschrijven vele behandelingsmiddelen en hoe het gewenste groepsklimaat en de begeleiding van de ouders vorm krijgen. Zij geven advies over aanvullende trainingsmodules, de inrichting van de ruimte, de samenwerking met ketenpartners en de houding en competenties van de medewerkers.

Keywords

Behandelingsmiddelen Doelgericht werken Externaliserende problemen (of: agressie) Jeugdigen Residentiële behandeling

Bibliographic information