Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-6
 2. H.T. van der Molen
  Pages 7-9
 3. R. Kohnstamm
  Pages 10-19
 4. H.T. van der Molen
  Pages 20-36
 5. L. Goossens
  Pages 37-52
 6. N. Cohen de Lara-Kroon, E.S. van Efferen-Wiersma
  Pages 53-69
 7. K. Kouwenhoven
  Pages 70-83
 8. R. Kohnstamm
  Pages 84-96

About this book

Introduction

Psychosociale problemen is een helder en beknopt overzicht van de meest voorkomende psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen - problemen die niet alleen voor de betrokken jeugdigen heel vervelend kunnen zijn maar ook voor hun directe omgeving.Ieder hoofdstuk van Psychosociale problemen is volgens een vast stramien opgezet. De auteurs, allen autoriteit op hun vakgebied, typeren het psychosociale probleem aan de hand van een praktijkvoorbeeld, beschrijven de theoretische achtergronden en mogelijke oorzaken ervan, de diagnostiek, de mogelijkheden voor behandeling, de prognose en preventie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en een literatuuroverzicht. In dit deel komen - in volgorde van ernst - de volgende psychosociale problemen aan de orde: blozen, verlegenheid, eenzaamheid, faalangst, (pathologisch) liegen, jaloezie en afgunst. De kernvraag bij ieder hoofdstuk is waar de grens ligt tussen normaal en abnormaal. Daarom wordt er in Psychosociale problemen veel aandacht besteed aan de diagnostiek.Psychosociale problemen is het tweede deel in de reeks Kinderen en Adolescenten. Deze reeks geeft een vrijwel volledig overzicht van de problemen en risicosituaties die zich bij de deze leeftijdsgroep kunnen voordoen. Per deel wordt een bondige en toegankelijke beschrijving gegeven van het onderwerp, gevolgd door de meest actuele kijk op de diagnostische en behandelingsmogelijkheden. Abonnees ontvangen 15% korting op alle delen die in de reeks verschenen.

Authors and affiliations

 • N. Cohen de Lara-Kroon
 • E.S. van Efferen-Wiersma
  • 1
 • R. Kohnstamm
  • 2
 • L. Goossens
  • 3
 • K. Kouwenhoven
  • 4
 • H.T. van der Molen
  • 5
  • 6
 1. 1.CED-Groep te RotterdamRotterdam
 2. 2.Katholieke Universiteit LeuvenLeuven
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHouten
 4. 4.vakgroep Psychologische Methoden van de afdeling PsychologieUniversiteit AmsterdamAmsterdam
 5. 5.Instituut voor PsychologieErasmus Universiteit RotterdamRotterdam
 6. 6.Faculteit PsychologieOpen Universiteit NederlandNederland

Bibliographic information