Advertisement

Mediation als alternatief

Bemiddeling door hulp- en dienstverleners

 • Authors
 • Bert la Poutré
 • Michael Boelrijk
Textbook
 • 1.2k Downloads

Part of the Methodisch werken book series (MET)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-8
 2. Bert la Poutré, Michael Boelrijk
  Pages 9-20
 3. Bert la Poutré, Michael Boelrijk
  Pages 21-42
 4. Bert la Poutré, Michael Boelrijk
  Pages 43-50
 5. Bert la Poutré, Michael Boelrijk
  Pages 51-68
 6. Bert la Poutré, Michael Boelrijk
  Pages 69-78
 7. Bert la Poutré, Michael Boelrijk
  Pages 79-91
 8. Bert la Poutré, Michael Boelrijk
  Pages 92-99
 9. Back Matter
  Pages 100-125

About this book

Introduction

Wie werkt in de sociaal agogische sector krijgt te maken met geschillen tussen mensen. Partijen in een geschil die er zelf niet uitkomen, zullen soms ook op zoek gaan naar een manier om er langs juridische weg uit te komen, maar zich vaak ook wenden tot een hulpverlener. In die gevallen wordt er een derde ingeschakeld die zich met het geschil bezighoudt en een bemiddelende rol kan spelen.Mediation staat al jaren sterk in de belangstelling. Vaak gaat het om hulp bij een geschil waar mensen niet meer op eigen kracht uitkomen, soms gaat het om een alternatief voor de gang naar de rechter.Mediation verdient een eigen, zelfstandige plaats in het werkveld. Door zich de kunst van het bemiddelen eigen te maken zijn dienstverleners in staat partijen te begeleiden bij een proces waarin zij zelf hun geschil bijleggen en hun eigen oplossingen vinden. Door die nadruk op de zelfwerkzaamheid van cliënten heeft bemiddeling een emancipatoir effect. Bovendien leren cliënten tijdens de bemiddeling hoe zij herhaling van conflicten kunnen vermijden.

Bibliographic information