Advertisement

Kleine ontwikkelingspsychologie III

de puberjaren

 • Authors
 • Rita Kohnstamm
Textbook
 • 41k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-11
 2. GEEN KIND MEER

  1. Front Matter
   Pages 13-13
  2. Rita Kohnstamm
   Pages 15-37
  3. Rita Kohnstamm
   Pages 39-59
  4. Rita Kohnstamm
   Pages 61-69
  5. Rita Kohnstamm
   Pages 71-88
 3. KIJKEN NAAR JEZELF

  1. Front Matter
   Pages 89-89
  2. Rita Kohnstamm
   Pages 91-115
  3. Rita Kohnstamm
   Pages 117-133
  4. Rita Kohnstamm
   Pages 135-153
  5. Rita Kohnstamm
   Pages 155-171
  6. Rita Kohnstamm
   Pages 173-187
 4. IK EN DE ANDEREN

  1. Front Matter
   Pages 189-189
  2. Rita Kohnstamm
   Pages 191-212
  3. Rita Kohnstamm
   Pages 213-233
 5. Back Matter
  Pages 235-266

About this book

Introduction

Als geen ander weet Rita Kohnstamm de lezers te verleiden mee te denken; zij vult wetenschappelijke kennis aan met alledaagse, herkenbare en invoelbare gedragingen en voorvallen. Door wat zij lezen op de herinneringen aan hun eigen kinder- en jeugdjaren in gedachten toe te passen, groeien zij in hun psychologisch en pedagogisch denken. Dit, ondersteund met speelse vormgeving en illustraties - van dochter Eva Kohnstamm - maakt dat zowel student, professional als (groot)ouders actief mee- én tegendenkt en dat de kennis beklijft.Deel 3 'de puberjaren' gaat over de 'vroege en midden' adolescentie, kinderen van twaalf tot achttien jaar. In het eerste blok worden thema's besproken als seksualiteit, de verstandelijke ontwikkeling en de toenemende autonomie. Deze drie thema's lopen als een rode draad verder door het boek. Het tweede blok gaat over de persoonlijkheid, de waarden en idealen, de behoefte aan avontuur, de veel voorkomende problemen en de eventuele stoornissen. In het derde blok ligt de nadruk op de omgeving en de invloed daarvan. Deze derde druk is geheel herzien. In de afgelopen vijf jaar is veel onderzoek gedaan. Dat leverde niet alleen nieuwe resultaten op rond bekende thema's, er zijn ook nieuwe thema's opgekomen. Enerzijds door geavanceerde onderzoekstechnieken. Een goed voorbeeld daarvan is het onderzoek naar het functioneren van het puberbrein. Anderzijds is de levensstijl van jongeren veranderd, met name door de moderne media. Leeftijdgenoten zijn al sms-end, chattend of als ze 'op msn' zijn in voortdurende communicatie met elkaar. De virtuele wereld van de computergames is uit hun leven niet meer weg te denken. Ook de invloed van deze nieuwe verschijnselen heeft een plaats gekregen in dit boek.Website: Ter ondersteuning van het gebruik door studenten is er een speciale website ontwikkeld, www.kleineontwikkelingspsychologie.nl waarin Rita Kohnstamm nieuws samenvat onder andere vanuit de vakliteratuur.

Bibliographic information