Advertisement

Voortgezette regressie- en variantieanalyse

 • Authors
 • Frans W. Siero
 • Mark Huisman
 • Henk A.L. Kiers
Textbook
 • 3.8k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-VIII
 2. Frans W. Siero, Mark Huisman, Henk A.L. Kiers
  Pages 3-14
 3. Frans W. Siero, Mark Huisman, Henk A.L. Kiers
  Pages 15-46
 4. Frans W. Siero, Mark Huisman, Henk A.L. Kiers
  Pages 47-75
 5. Frans W. Siero, Mark Huisman, Henk A.L. Kiers
  Pages 77-93
 6. Frans W. Siero, Mark Huisman, Henk A.L. Kiers
  Pages 95-137
 7. Frans W. Siero, Mark Huisman, Henk A.L. Kiers
  Pages 139-169
 8. Frans W. Siero, Mark Huisman, Henk A.L. Kiers
  Pages 171-206
 9. Back Matter
  Pages 207-216

About this book

Introduction

In dit boek richten de auteurs zich op het verantwoord gebruik van regressie- en variantieanalyse technieken in gedragswetenschappelijk onderzoek. De nadruk ligt op de basiskenmerken van de technieken en de toepassing ervan in fundamenteel en toegepast onderzoek.De auteurs richten zich op studenten in studierichtingen met een gedrags­wetenschappelijke oriëntatie (psychologie, sociologie, pedagogische wetenschappen, bedrijfskunde, economie). Het boek veronderstelt voorkennis op het niveau van de basiscursussen statistiek. De nadruk ligt op het begrijpen van het statistische analysemodel en het gebruik daarvan bij de beantwoording van onderzoeksvragen. Daarbij is gestreefd naar toegankelijkheid voor een breed publiek van studenten en is mathematische diepgang zoveel mogelijk vermeden.Voor elk onderwerp zijn oefenvragen beschikbaar waarvan de uitwerking beschikbaar is op een bijgevoegde CD. Ook is voor alle voorbeelden de SPSS-uitvoer integraal opgenomen.

Bibliographic information