Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-IX
 2. G. P. J. Keijsers, A. van Minnen, C. A. L. Hoogduin
  Pages 1-31
 3. M. Kampman, G. P. J. Keijsers, G. J. Hendriks
  Pages 32-62
 4. M. J. P. M. Verbraak, C. A. L. Hoogduin, G. J. Methorst, W. J. J. M. Arts, A. M. D. Hansen, G. P. J. Keijsers
  Pages 63-97
 5. A. A. P. van Emmerik, J. H. Kamphuis, P. M. G. Emmelkamp
  Pages 125-153
 6. A. E. M. Speckens, Ph. Spinhoven, Y. R. van Rood
  Pages 183-218
 7. C. A. L. Hoogduin, M. A. Hagenaars, A. van Minnen, G. P. J. Keijsers
  Pages 261-278
 8. R. A. R. Bullens, D. J. van Beek
  Pages 308-337
 9. C. P. D. R. Schaap, B. M. van Widenfelt, S. B. Pielage
  Pages 338-380
 10. Back Matter
  Pages 381-384

About this book

Introduction

In de ambulante geestelijke gezondheidszorg vinden protocollaire behandelingen steeds meer hun weg naar de dagelijkse praktijk, ondanks kritiek en discussie. De kritiek is begrijpelijk, maar de aantrekkingskracht niet minder. Protocollaire behandelingen zijn nuttige en betrouwbare behandelingen gebleken die op indicatie, of in combinatie met geïndividualiseerde behandelingen kunnen worden toegepast. Tevens groeit het besef dat protocollaire behandelingen weliswaar strikt gevolgd móesten worden in het wetenschappelijk onderzoek waaruit ze voortkwamen, maar dat de behandelaar in de praktijk zich daar minder aan hoeft te houden. Het gedetailleerde protocol is gebruikersvriendelijk, compleet, gestructureerd, goed uitvoerbaar en houdt de behandeling gericht op de stoornis waarvoor deze bedoeld is. In Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg I en II zijn in totaal eenentwintig ambulant uitvoerbare, stoornisspecifieke protocollaire behandelingen gebundeld. Beide bundels zijn volledig herzien en geactualiseerd. In deel I zijn de protocollaire behandelingen opgenomen voor patiënten met: paniekstoornis - obsessieve-compulsieve stoornis - gegeneraliseerde angststoornis - acute stressstoornis - depressie - onverklaarde lichamelijke klachten - migraine en spanningshoofdpijn - ongewenste gewoonten - ticstoornissen en het syndroom van Gilles de la Tourette en voor pedoseksuele delictplegers en paren met relatieproblemen. Het eerste hoofdstuk uit deze bundel biedt daarnaast een kritische bespreking van protocollaire psychologische behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg. De ontwikkeling van de serie Behandelingsstrategieën en de organisatie van de eraan gekoppelde symposia zijn initiatieven van cure & care development. CCd wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van standaarden en strategieën die leiden tot kwaliteits- en efficiencyverbetering in de gezondheidszorg.

Bibliographic information