Advertisement

Onderzoek en behandeling van de hand – het polsgewricht

 • Editors
 • Koos van Nugteren
 • Dos Winkel
Book
 • 23k Downloads

Part of the Orthopedische Casuistiek book series (OPC)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-IX
 2. Koos van Nugteren
  Pages 1-9
 3. Koos van Nugteren
  Pages 15-29
 4. Koos van Nugteren
  Pages 31-35
 5. Frederik Verstreken, Dos Winkel
  Pages 53-56
 6. Koos van Nugteren
  Pages 105-108
 7. Back Matter
  Pages 121-133

About this book

Introduction

De menselijke hand bedient tegenwoordig de meest veelzijdige apparaten en machines. Er worden daarbij handelingen uitgevoerd die tot voor kort in de evolutie van de mens niet voorkwamen. Dit heeft ertoe geleid dat bepaalde hand– en polsklachten sterk toenamen met als gevolg: een grote economische impact op kosten van de gezondheidszorg en uitkeringstelsels. Met de komst van computers zijn termen ontstaan als RSI en work related wrist problems; dit zijn klachten als gevolg van werkgerelateerde belastingen. De weefselspecifieke oorzaak wordt vaak niet gevonden. Toch kan sprake zijn van een duidelijk orthopedisch probleem. Dit boek geeft een overzicht van de meest voorkomende orthopedische aandoeningen van het polsgewricht. Twaalf casuïstiekbeschrijvingen geven een concreet beeld van de klachten, symptomen, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met polsklachten. Relevante achtergrondinformatie wordt uitgebreid besproken en is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. De tekst is rijk geïllustreerd met educatieve tekeningen en foto's.

Bibliographic information