Advertisement

Wet toelating zorginstellingen

Gezondheidswetgeving in de praktijk

 • Authors
 • J. J. M. Linders
 • Editors
 • R. N. Van Donk
 • H. E. G. M. Hermans
 • J. J. M. Linders
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-X
 2. Pages 11-12
 3. Pages 13-14
 4. Pages 67-73
 5. Back Matter
  Pages 81-199

About this book

Introduction

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is op 1 januari 2006 in werking getreden. Deze wet faciliteerde de overgang van een stelsel waarin het aanbod centraal werd gestuurd door de overheid, naar een decentraal, vraaggericht stelsel. Daarbij werd de capaciteit niet langer bepaald door de overheid, maar door de bij de zorgverlening betrokken partijen (consumenten, instellingen en verzekeraars).Inmiddels heeft de wetgever enkele stappen gezet op weg naar een grotere zelfstandigheid voor zorginstellingen. Zo is het bouwregime voor ziekenhuizen per 1 januari 2008 afgeschaft, het uitvoeringsbesluit WTZi aangepast en zijn de Beleidsregels van de Minister op basis van de WTZi in april 2008 gewijzigd.Deze tweede, geheel geactualiseerde uitgave van de Wet toelating zorginstellingen biedt inzicht in de betekenis van de WTZi in de praktijk. De auteur behandelt op heldere en systematische wijze onder meer de toelating met en zonder bouw, het toetsingskader voor de toelating, transparantie-eisen, de beleidsvisie van de minister van VWS, vergunningen, prestatie-eisen, sanering en rechtsbescherming.

Bibliographic information