Advertisement

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg

De betekenis van het recht inzake aanbesteding, mededinging en marktordening voor de gezondheidszorg

 • Editors
 • M. J. J. M. Essers
 • H. E. G. M. Hermans
 • J. J. M. Sluijs

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-IX
 2. Aanbesteden

  1. Front Matter
   Pages V-VII
  2. Maurice Essers
   Pages 9-14
  3. Maud Beljaars, Jeroen Bergevoet
   Pages 23-29
  4. Nicolette Cremers
   Pages 31-36
  5. Anke Stellingwerff Beintema, Mascha Semmekrot
   Pages 61-66
  6. Pieter van Oordt
   Pages 67-72
 3. Mededinging en marktordening

  1. Front Matter
   Pages VII-IX
  2. Bert Hermans
   Pages 75-77
  3. Jan-Koen Sluijs
   Pages 89-94
  4. Bert Hermans
   Pages 95-103
  5. Jan-Koen Sluijs
   Pages 105-110
  6. Maurice Essers
   Pages 111-119
  7. Nicolette Cremers
   Pages 121-126
  8. Arthur de Groot, Marc Wiggers
   Pages 127-132
 4. Back Matter
  Pages 137-141

About this book

Introduction

In de gezondheidszorg spelen marktwerking en marktordening een steeds grotere rol. Het is daarom belangrijk dat zorgondernemers over actuele informatie inzake het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht beschikken. Deze uitgave helpt u hierbij.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Europese aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht in de zorgpraktijk. De auteurs zetten stap voor stap uiteen wanneer de aanbestedings- en mededingingsregels voor de zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden gelden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de werkingssfeer van het Europese aanbestedingsrecht en worden praktische tips gegeven voor een succesvolle aanbesteding. In het tweede deel staat het verband tussen mededinging en marktordening centraal. In heldere bewoordingen wordt uiteengezet hoe zorginkoop én verkoop van zorgdiensten op verstandige wijze georganiseerd kunnen worden.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg is onderdeel van de serie gezondheidswetgeving in de praktijk. Dit is een serie over actuele ontwikkelingen in gezondheidswet- en regelgeving. Uitgangspunten zijn de praktische toepasbaarheid van veranderingen in wet- en regelgeving en de samenhang tussen verschillende wetten, jurisprudentie en uitvoeringsregelingen.

Bibliographic information