Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-VIII
 2. J. K. van der Korst
  Pages 7-27
 3. J. K. van der Korst
  Pages 29-45
 4. J. K. van der Korst
  Pages 47-68
 5. J. K. van der Korst
  Pages 69-90
 6. J. K. van der Korst
  Pages 91-133
 7. J. K. van der Korst
  Pages 135-169
 8. J. K. van der Korst
  Pages 171-195
 9. J. K. van der Korst
  Pages 197-229
 10. Back Matter
  Pages 231-284

About this book

Introduction

van verering naar waardering Vergaarde roem Na zijn dood in 1789 werd de Nederlandse medicus en ‘naturalist’ Petrus Camper herdacht in zittingen van drie vermaarde wetenschappelijke genootschappen, alle drie gevestigd te Parijs. De drie redenaars genoten al evenveel aanzien als hun gehoor. De sprekers waren respectievelijk de chirurg Antoine Louis voor de Aca - mie royale de chirurgie, de medicus Félix Vicq d’Azyr voor de Société royale de médecine en tenslotte de markies de Condorcet voor de leden van de Académie des sciences. Een dergelijke multipele eer is nooit een andere Nederlandse wet- schapper ten deel gevallen. Of Camper ook plechtig herdacht is in de talrijke andere geleerde genootsch- pen waarvan hij lid was, is niet gedocumenteerd. In ieder geval waren er vele van dergelijke wetenschappelijke instellingen die hem in de loop der jaren tot het l- maatschap hadden uitgenodigd. Deze waren wijd en zijd verspreid over Europa: van Edinburgh tot Sint Petersburg en van Londen tot Berlijn. Camper had der- lijke vererende uitnodigingen vrijwel steeds gretig aangenomen. Slechts tw- maal weigerde hij een hem aangeboden erelidmaatschap. Dat betrof in de eerste plaats de Linnean Society of London vanwege fundamentele bezwaren tegen de classificatie van het dieren- en plantenrijk, zoals die was opgesteld door Linnaeus.

Bibliographic information