Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-3
 2. W.F. Deelstra
  Pages 5-5
 3. W.F. Deelstra
  Pages 7-9
 4. W.F. Deelstra
  Pages 21-35
 5. W.F. Deelstra
  Pages 43-64
 6. W.F. Deelstra
  Pages 65-68
 7. Back Matter
  Pages 69-105

About this book

Introduction

Dit boek bevat een aantal concrete handvatten die zowel voor beleidsmakers en medewerkers van gemeentelijke loketten als voor indicatie- en ouderenadviseurs van belang zijn. Warner Deelstra legt hierbij steeds de vinger op het belangrijke evenwicht tussen kostenbeheersing en optimalisatie van kwaliteit. Immers, in het begin van de Wmo ging het nog vooral om de prijs, maar inmiddels gaat de aandacht vooral uit naar wat eigenlijk de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging zou moeten zijn.In dit boek leest u onder meer over: • de betekenis van huishoudelijk werk;• het belang van doelgericht methodisch verantwoord werken;• de signaleringsfunctie;• de indicatiestelling;• de opleidingseisen t.a.v. huishoudelijke medewerkers en indicatiestellers

Bibliographic information