Advertisement

Samenwerken in de mondzorg

 • Editors
 • Rob M.H. Schaub

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-15
 2. Rob M.H. Schaub
  Pages 16-23
 3. Rob M.H. Schaub, Annemarie A. Schuller
  Pages 57-71
 4. Albert J. Rijnsburger, Nico Vos
  Pages 98-109
 5. Rob M.H. Schaub, Josef J.M. Bruers
  Pages 110-128
 6. Corrie Jongbloed-Zoet, Petra Koole-Kisman
  Pages 176-191
 7. Rien Koopmans
  Pages 192-207
 8. Back Matter
  Pages 208-225

About this book

Introduction

Al geruime tijd is het beleid van de overheid erop gericht de samenwerking in de zorg te bevorderen. Dit beleid heeft zijn vruchten afgeworpen: inmiddels zijn rond de 2000 praktijken (40% van de Nederlandse praktijken) aan te merken als samenwerkingspraktijk: meer dan één bevoegde tandarts werkt er samen met een wisselend aantal mondhygiënisten, assistenten en andere medewerkers. Als deze trend zich voortzet, zal het aantal samenwerkingspraktijken met 1% per jaar toenemen.Tegelijkertijd is er weinig bekend over samenwerking in de mondzorg. Het boek Samenwerken in de mondzorg brengt daar verandering in door de processen en achtergronden van samenwerking in de zorg vanuit verschillende invalshoeken te beschrijven. Het laat zien dat er verschillende invullingen van het begrip 'samenwerken' zijn.In de hoofdstukken over doelen, sociaalpsychologische aspecten, financiering en communicatie (ICT) wordt uitgelegd hoe men in de tandartspraktijk vorm aan samenwerking kan geven. Het boek besteedt ook aandacht aan de taakverdeling binnen de samenwerking, onder meer in het hoofdstuk over de juridische aspecten van samenwerken. Dat het soms moeilijk is om theorieën in de dagelijkse praktijk toe te passen, komt naar voren in de praktijkvoorbeelden in dit boek. Verschillende aspecten van samenwerking lopen al snel door elkaar heen.Samenwerken in de mondzorg is een praktische handleiding voor de tandarts, de mondhygiëniste en de tandartsassistente. Het boek geeft heldere informatie over het belang van samenwerking, de werkingsprincipes ervan en over optimalisatie van samenwerking in de beroepspraktijk.

Bibliographic information