Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-12
 2. E. A. C. M. Sanders
  Pages 13-16
 3. E. A. C. M. Sanders
  Pages 17-33
 4. E. A. C. M. Sanders
  Pages 39-57
 5. E. A. C. M. Sanders
  Pages 67-74
 6. E. A. C. M. Sanders
  Pages 75-75
 7. Back Matter
  Pages 77-94

About this book

Introduction

Dit formularium is bedoeld om een beknopt overzicht te geven van de behandelingen die tot op heden (2008) zijn ontwikkeld. De beknoptheid leidt tot een selectie van onderwerpen.Multipele sclerose is een chronische neurologische aandoening van de witte stof van het centrale zenuwstelsel. Het ziektebeeld werd in 1864 voor het eerst beschreven. De oorzaak van de aandoening is tot op heden nimmer opgehelderd. Desondanks zijn er behandelstrategieën ontwikkeld die de progressie van het ziektebeeld kunnen afremmen. De meest recent ontwikkelde middelen zijn immunomodulerende therapieën en het inzetten van monoclonale antilichamen.

Authors and affiliations

 • E. A. C. M. Sanders
  • 1
 1. 1.Multiple Sclerose Centrum Amphia Ziekenhuis BredaThe Netherlands

Bibliographic information