Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-7
 2. N. J. Rommelse, J. Oosterlaan
  Pages 9-13
 3. N. J. Rommelse, J. Oosterlaan
  Pages 14-21
 4. N. J. Rommelse, J. Oosterlaan
  Pages 22-29
 5. N. J. Rommelse, dr. J. Oosterlaan
  Pages 30-38
 6. N. J. Rommelse, J. Oosterlaan
  Pages 39-48
 7. Back Matter
  Pages 49-51

About this book

Introduction

ADHD, voluit attention-deficit/hyperactivity disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiveit), is een aandoening die zich kenmerkt door een triade van symptomen, te weten extreme afleidbaarheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Steeds duidelijker wordt dat ADHD een heterogene stoornis is in termen van verschijningsvorm en etiologie. Daarom zullen de auteurs trachten niet alleen de standaard informatie te verschaffen, maar ook een kritische bespreking te geven voor wat betreft de symptomen, oorzaken en mogelijke behandelingen. Het betreft hier ADHD voorkomend in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jarigen, aangezien wetenschappelijk onderzoek en daarmee de kennis, voornamelijk betrekking heeft op deze leeftijdsgroep.Aangezien de primaire lezersgroep huisartsen is, wordt per hoofdstuk accent gelegd op die informatie die vooral van belang kan zijn voor huisartsen. Waar mogelijk wordt gerefereerd aan meta-analyses en overzichtsartikelen, zodat het formularium robuust vastgestelde wetenschappelijke inzichten weerspiegelt.

Authors and affiliations

 • N. J. Rommelse
  • 1
 • J. Oosterlaan
  • 2
 1. 1.klinisch neuropsycholoog, afdeling PsychiatrieUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegenThe Netherlands
 2. 2.hoogleraar pediatrische neuropsychologieVrije UniversiteitAmsterdamThe Netherlands

Bibliographic information