Advertisement

Handboek enteralia

Het toedienen van orale geneesmiddelen aan patiënten met een sonde of slikklachten

 • Authors
 • Liesbeth Bosma
 • Thea Heijenbrok-van Herpen
 • Djoek Vogel
Textbook
 • 581 Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-13
 2. Liesbeth Bosma, Thea Heijenbrok-van Herpen, Djoek Vogel
  Pages 15-33
 3. Liesbeth Bosma, Thea Heijenbrok-van Herpen, Djoek Vogel
  Pages 35-45
 4. Liesbeth Bosma, Thea Heijenbrok-van Herpen, Djoek Vogel
  Pages 46-125
 5. Back Matter
  Pages 126-127

About this book

Introduction

Terwijl meer dan 60% van de in Nederland beschikbare geneesmiddelen oraal gegeven wordt, krijgt de vraag hoe deze geneesmiddelen op een juiste wijze toegediend moeten worden meestal weinig aandacht. Een goed inzicht in f- toren die de opname van orale geneesmiddelen en daarmee het uiteindelijke effect kunnen beïnvloeden, is hierbij van belang. Algemeen geldt dat de orale toedieningsroute de voorkeur geniet, tenzij dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld een slechte geestelijke toestand, verlaagd bewustzijn, een buikoperatie of kans op aspiratie. Voornamelijk bij patiënten die sondevoeding krijgen, dienen de mogelijkheden en onmogelijkheden van orale toediening zorgvuldig bekeken te worden (zie hiervoor het beslismodel). Door middel van een uitwerking van een aantal belangrijke thema’s is gep- beerd om inzicht te geven in de problematiek bij het gebruik van orale medi- tie. Gekozen is voor de volgende indeling: 1.1 Sondevoeding De reden voor het niet kunnen slikken door patiënten is divers. Er kan sprake zijn van verlaagd bewustzijn, ondervoeding, neurologische oorzaken of h- stel na een chirurgische ingreep. Als patiënten (tijdelijk) niet kunnen slikken is het noodzakelijk om te voeden middels parenterale, danwel via enterale weg. handboek enteralia 2006 15 Enterale voeding via een sonde heeft de voorkeur vanwege de prijs, veiligheid en overeenkomst met de natuurlijke situatie. De voorwaarde is wel dat het maagdarmstelsel functioneel is. Vanwege de diverse redenen voor het aanbrengen van een sonde verschilt de tijd dat een sonde blijft zitten per patiënt.

Bibliographic information