Advertisement

Zorg als bedrijf

Planning & Control in de zorgsector

 • Authors
 • Thomas van Dorsten
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-9
 2. Thomas van Dorsten
  Pages 11-14
 3. Thomas van Dorsten
  Pages 15-21
 4. Thomas van Dorsten
  Pages 43-55
 5. Thomas van Dorsten
  Pages 57-64
 6. Thomas van Dorsten
  Pages 65-81
 7. Thomas van Dorsten
  Pages 83-95
 8. Thomas van Dorsten
  Pages 97-108
 9. Thomas van Dorsten
  Pages 109-115
 10. Thomas van Dorsten
  Pages 117-133
 11. Thomas van Dorsten
  Pages 135-149
 12. Thomas van Dorsten
  Pages 151-152
 13. Back Matter
  Pages 153-182

About this book

Introduction

Door de omslag naar vraagsturing en outputfinanciering wordt een bedrijfsmatig aangestuurde en uitgevoerde zorgverlening steeds belangrijker. Het kunnen beheersen van zowel kwaliteit van zorg als de kostprijs daarvan vraagt een andere zienswijze en nieuwe vaardigheden van zorgmanagers en professionals. De vraag is: hoe kunnen vraaggestuurde zorgprocessen zo worden ingericht, gemanaged en uitgevoerd dat kwaliteit en efficiency in balans zijn en beide worden gegarandeerd?In dit boek beschrijft de auteur de implementatie van Planning en Control als besturingssysteem in de zorgsector. De sleutelbegrippen hierbij zijn: bedrijfsmatig benaderen en concretiseren van zorgprocessen. Het blijft niet bij theorie: de auteur beschrijft juist ook concrete instrumenten om de productiviteit van de zorginstelling of de zorgprocessen te onderzoeken en te managen.

Bibliographic information