Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XII
 2. J. L. L. Kimpen
  Pages 53-67
 3. I. M. Hoepelman
  Pages 91-104
 4. P. Speelman
  Pages 105-122
 5. P. M. E. Wertheim-van Dillen
  Pages 123-134
 6. G. J. J. van Doornum
  Pages 157-182
 7. M. Tersmette
  Pages 183-203
 8. H. L. Zaaijer
  Pages 205-219
 9. R. de Groot
  Pages 221-234
 10. J. Dankert
  Pages 235-261
 11. J. van der Noordaa
  Pages 263-270
 12. C. M. J. E. Vandenbroucke-Grauls
  Pages 271-282
 13. J. W. M. van der Meer
  Pages 283-300
 14. J. A. A. Hoogkamp-Korstanje
  Pages 301-314
 15. R. W. Sauerwein
  Pages 315-334
 16. Back Matter
  Pages 335-349

About this book

Introduction

Microbiologie en infectieziekten bestrijkt het vakgebied van de medische microbiologie en infectieziekten en is afgestemd op de eindtermen van de opleiding tot basisarts. Het boek behandelt het gehele vakgebied, dat wil zeggen alle soorten infecties en alle aandachtsgebieden binnen de medische microbiologie.De eisen die ten aanzien van de kennis van dit vakgebied aan de basisarts worden gesteld, betreffen vooral inzicht in infectieziekten en infectieprocessen, en niet zozeer het paraat hebben van een grote feitenkennis. Bij de opzet van Microbiologie en infectieziekten is hiermee rekening gehouden. De indeling is, op een inleidend hoofdstuk na, geheel gebaseerd op klinisch relevante groepen infectieziekten, waarbij in elk hoofdstuk de nadruk is gelegd op die infectieziekten die een in Nederland of Vlaanderen werkzame arts regelmatig tegenkomt. De hoofdstukken zijn in ruime mate van casuïstiek en illustraties voorzien.In deze tweede druk is het inleidende hoofdstuk geheel herschreven en is een paragraaf over preventie van infectieziekten toegevoegd. De overige hoofdstukken zijn herschreven en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van epidemiologie, resistentie en therapie van de meest voorkomende infectieziekten. Vrijwel alle ziektebeelden worden toegelicht aan de hand van een patiëntencasus, waarop in de tekst wordt teruggegrepen. De studeerbaarheid is verder vergroot door afsluitende kernpunten na elk hoofdstuk en door de nieuwe vormgeving.Dit leerboek is tot stand gekomen door de samenwerking van specialisten in de medische microbiologie en de klinische infectiologie. Het is bestemd voor studenten geneeskunde, gezondheidswetenschappen en medische biologie en kan daarnaast als naslagwerk voor huisartsen en specialisten dienen.Dit leerboek is tot stand gekomen door de samenwerking van specialisten in de medische microbiologie en de klinische infectiologie. Het is bestemd voor studenten geneeskunde, gezondheidswetenschappen en medische biologie en kan daarnaast als naslagwerk voor huisartsen en specialisten dienen.

Editors and affiliations

 • I. M. Hoepelman
  • 1
 • J. van der Noordaa
  • 2
 • R. W. Sauerwein
  • 3
 • H. A. Verbrugh
  • 4
 1. 1.Universitair Medisch CentrumUtrecht
 2. 2.Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 3. 3.Universitair Medisch Centrum St. RadboudNijmegen
 4. 4.Erasmus Universitair Medisch CentrumRotterdam

Bibliographic information