Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-7
 2. Martin Willink, Klaas Hoogenberg
  Pages 9-10
 3. K. Hoogenberg, M. G. J. Willink
  Pages 11-15
 4. K. Hoogenberg, M. G. J. Willink
  Pages 16-23
 5. K. Hoogenberg, M. G. J. Willink
  Pages 24-27
 6. K. Hoogenberg, M. G. J. Willink
  Pages 28-33
 7. K. Hoogenberg, M. G. J. Willink
  Pages 34-36
 8. K. Hoogenberg, M. G. J. Willink
  Pages 48-58
 9. Back Matter
  Pages 59-59

About this book

Introduction

Diabetes type 2 wordt meestal behandeld met medicijnen, voedings– en bewegingsadviezen. Als blijkt dat behandeling met orale bloedglucoseverlagende middelen niet langer effectief is om de streefwaarden te halen, gaat men over op het spuiten van insuline.Dit Insuline Formularium biedt een compact overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van insulinebehandeling zoals men dat in de 1e lijnsgeneeskunde kan uitvoeren. Beschikbare insulinen, materialen, gangbare doseerschema's en een groot aantal praktische tips bij het gebruik van insuline zijn in één oogopslag terug te vinden. De inhoud van dit formularium is in overeenstemming met de NHG–standaard Diabetes Mellitus type 2.Naast de 'technische kant' van insulinebehandeling die dit behandelt, is educatie van de diabetespatiënt een zeer wezenlijk onderdeel van de therapie. Het gaat hierbij om het bijbrengen van inzichten en vaardigheden over het hebben van diabetes waardoor de patiënt in staat is het voortouw te nemen in het 'managen' van zijn aandoening. Het Insuline Formularium kan hieraan bijdragen.

Authors and affiliations

 • K. Hoogenberg
  • 1
 • M. G. J. Willink
  • 2
 1. 1.internistGroningenThe Netherlands
 2. 2.huisartsDoetinchemThe Netherlands

Bibliographic information