Advertisement

Handboek gezondheidsrecht deel II

Gezondheidszorg en recht

 • Authors
 • H. J. J. Leenen
 • J. C. J. Dute
 • W. R. Kastelein

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIX
 2. H. J. J. Leenen, J. C. J. Dute, W. R. Kastelein
  Pages 13-52
 3. H. J. J. Leenen, J. C. J. Dute, W. R. Kastelein
  Pages 53-133
 4. H. J. J. Leenen, J. C. J. Dute, W. R. Kastelein
  Pages 135-170
 5. H. J. J. Leenen, J. C. J. Dute, W. R. Kastelein
  Pages 171-215
 6. H. J. J. Leenen, J. C. J. Dute, W. R. Kastelein
  Pages 217-281
 7. H. J. J. Leenen, J. C. J. Dute, W. R. Kastelein
  Pages 283-301
 8. H. J. J. Leenen, J. C. J. Dute, W. R. Kastelein
  Pages 303-335
 9. H. J. J. Leenen, J. C. J. Dute, W. R. Kastelein
  Pages 337-358
 10. H. J. J. Leenen, J. C. J. Dute, W. R. Kastelein
  Pages 359-421
 11. Back Matter
  Pages 423-432

About this book

Introduction

5. 4. 2 Definitievanmedisch-wetenschappelijk onderzoekmetmensen 241 5. 4. 3 Eisenaanmedisch-wetenschappelijkonderzoek metmensen 245 5. 4. 4 Medisch-wetenschappelijkonderzoekmet wilsonbekwamen 261 5. 4. 5 Medisch-wetenschappelijkonderzoekmet personeninonvrijesituaties 269 5. 4. 6 Toezicht 271 5. 4. 7 Aansprakelijkheidenverzekering 275 5. 4. 8 Bijzonderebepalingenvoorgeneesmiddelen- derzoek 278 6 Orgaan-enweefseltransplantatie 283 6. 1 Inleiding 283 6. 2 Levendedonor 286 6. 3 Organenuitoverledenen 290 6. 3. 1 Beslissystemen 290 6. 3. 2 BeslissysteemWod 292 6. 4 Voorbereiding,orgaancentrumenorgaanbank 296 6. 5 Xenotransplantatie 298 6. 6 Internationaleaspecten 299 7 Medischekeuringen 303 7. 1 Inleiding 303 7. 2 Soortenkeuringen 306 7. 3 Bijdekeuringbetrokkenpartijen 308 7. 4 Inhoudkeuring 309 7. 5 Wetopdemedischekeuringen 310 7. 5. 1 Achtergrond 310 7. 5. 2 Overzicht 311 7. 5. 3 Algemenenormenvooraanstellings-enver- keringskeuringen 312 7. 5. 4 Aanstellingskeuring 314 7. 5. 5 Verzekeringskeuring 317 7. 5. 6 Zelfregulering 320 7. 5. 7 Rechtsbescherming 321 7. 5. 8 EvaluatieWmk 322 7. 6 Rechtenvandekeurling 323 7. 6. 1 Betekenisregelinggeneeskundigebehan- lingsovereenkomst 323 7. 6. 2 Informatie,toestemmingengeheimhouding 323 7. 6. 3 Mededelingsplichtkeurling 325 7. 6. 4 Dossierrechten 327 Inhoud IX 7. 6. 5 Inzage-enblokkeringsrecht 329 7. 6. 6 Rapportageeninformatie-uitwisseling 330 7. 6. 7 Herkeuring 332 7. 7 Positievandekeurendarts 332 8 Preventie,gezondheidsbeschermingen-bev- dering 337 8. 1 Inleiding 337 8. 2 Wetcollectievepreventievolksgezondheid 340 8. 3 Infectieziekten 343 8. 4 Vaccinatie 348 8. 5 Bevolkingsonderzoek 351 9 Aansprakelijkheidenindividueleberoepsuit- fening 359 9. 1 Algemeen 359 9. 1. 1 Tuchtrecht 360 9. 1. 2 Maatregelenwegensongeschiktheid 361 9. 1. 3 Tuchtrechtelijkeprocedure 364 9. 1. 4 Opvallendekwesties 369 9. 1. 5 Evaluatierapportenrapportvandecommissie- Huls 385 9.

Bibliographic information