Advertisement

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages 1-11
 2. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 12-29
 3. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 30-40
 4. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 41-49
 5. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 50-67
 6. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 68-85
 7. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 86-101
 8. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 102-121
 9. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 122-148
 10. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 149-166
 11. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 167-208
 12. D. Brouwer-van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp
  Pages 209-225
 13. Back Matter
  Pages 226-230

About this book

Introduction

Het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek is arbeidsintensief werk en moet voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Met het basisboek Bereiden in de apotheek leren studenten en beginnende beroepsbeoefenaren zorgvuldig en hygiënisch bereiden volgens de nieuwste FNA– en LNA–procedures.In deze nieuwe druk is de actuele kennis over de verschillende bereidingsvormen samengevoegd. Ook de steriele bereidingen – al dan niet in de ziekenhuisapotheek – komen aan bod. Verder wordt er aandacht besteed aan de verwarring rond de Nederlandse en Latijnse naamgeving.Het boek is opgebouwd uit verschillende delen. In het eerste deel komen algemene principes van bereiden aan de orde: zo wordt ingegaan op meet– en weeginstrumenten, voorschriften en protocollen. Vervolgens komen de verschillende toepassingsgebieden, zoals poedermengsels, dermatica, rectale en vloeibare toedieningsvormen aan de orde. Tot slot is er uitgebreid aandacht voor richtlijnen voor hygiëne, Arbo, veiligheid en milieu. Het boek is in nauwe samenwerking met het Winap geschreven.

Bibliographic information