Advertisement

Biological Aspects of Brain Tumors

Proceedings of the 8th Nikko Brain Tumor Conference, Karatsu (Saga) 1990

 • Kazuo Tabuchi
Book

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIX
 2. Special Lectures

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Robert L. Martuza
   Pages 18-27
  3. Masabumi Shibuya, Hitoshi Yamazaki, Yoshito Ohba, Yasuhisa Fukui, Yoshito Ueyama, Norikazu Tamaoki
   Pages 28-37
  4. Paul K. Nakane, Hidekatsu Matsumura, Takehiko Koji
   Pages 52-62
  5. Shin-Ichi Akiyama, Akihiko Yoshimura, Misako Ichikawa, Tomoyuki Sumizawa, Tatsuhiko Furukawa
   Pages 63-72
 3. Selected Papers

  1. Front Matter
   Pages 87-87
  2. Growth Activity of Brain Tumor

   1. Soichiro Shibui, Ryo Nishikawa, Kazuhiro Nomura, Keiko Iwasaki, Tatsuhiro Maeda, Takao Hoshino
    Pages 96-101
   2. Toshiki Yoshimine, Koji Tokiyoshi, Motohiko Maruno, Akira Murasawa, Hiroyuki Nakata, Toru Hayakawa
    Pages 102-107
   3. Tetsuya Shiraishi, Kazuo Tabuchi, Toshihiro Mineta, Nobuaki Momozaki, Masashi Takagi, Keith L. Black
    Pages 108-118
   4. Akira Hara, Noboru Sakai, Shuji Nijkawa, Hiroshi Hirayama, Yasuaki Nishimura, Takashi Ando et al.
    Pages 119-124
   5. Hideichi Takayama, Yuichi Hirose, Masahiro Toda, Yukiteru Nakano, Takeshi Kawase, Mitsuhiro Otani et al.
    Pages 125-130
   6. Hideaki Shigematsu, Kazuyuki Tsuno, Takashi Matsuhisa, Tomohide Maeshiro, Nobuya Mishima, Kengo Matsumoto et al.
    Pages 146-150
  3. Metabolism of Brain Tumor

   1. Katsuyoshi Mineura, Toshio Sasajima, Masayoshi Kowada, Fumio Shishido, Kazuo Uemura
    Pages 152-157
   2. Masaru Tamura, Takashi Shibasaki, Satoru Horikoshi, Noboru Oriuchi
    Pages 158-163
   3. Kiyotaka Sato, Motonobu Kameyama, Ryuichi Katakura, Takamasa Kayama, Takashi Yoshimoto, Kiichi Ishiwata
    Pages 164-169
   4. Shigeru Mitsuka, Hideaki Nukui, Mirko Diksic, Y. Lucas Yamamoto, William Feindel
    Pages 170-176
   5. Masahiro Kurisaka, Kunihiro Nakai, Makoto Arimitsu, Koreaki Mori, Yukie Niwa
    Pages 188-192
   6. Takashi Matsuhisa, Tomohide Maeshiro, Minoru Nakagawa, Hideaki Shigematsu, Kazuyuki Tsuno, Kengo Matsumoto et al.
    Pages 193-197
  4. Brain Tumor and Cytokines

   1. Jun Yoshida, Toshihiko Wakabayashi, Masaaki Mizuno, Hirofumi Oyama, Kyoko Nehashi, Kenichiro Sugita
    Pages 200-206
   2. Koichi Miyagi, Jiro Mukawa, Hisashi Koga, Yasushi Higa, Susumu Nakasone, Susumu Mekaru et al.
    Pages 207-214
   3. Yutaka Okamoto, Seijiro Minamoto, Keiji Shimizu, Toru Hayakawa, Tadatsugu Taniguchi
    Pages 215-220
   4. Takaharu Nakamura, Iwao Takeshita, Masashi Fukui
    Pages 229-234
   5. Nobusada Shinoura, Tatsuya Kondou, Masumi Yoshioka
    Pages 235-243
  5. Drug Resistance of Brain Tumor

   1. Takanori Ohnishi, Hiromitsu Iwasaki, Norio Arita, Shoju Hiraga, Toru Hayakawa
    Pages 252-259
   2. Takuhiro Hotta, Tohru Uozumi, Katsuzo Kiya, Kaoru Kurisu, Takashi Mikami, Hidenori Ogasawara et al.
    Pages 260-265
   3. Shoju Hiraga, Norio Arita, Takanori Ohnishi, Takuyu Taki, Toru Hayakawa
    Pages 273-280
   4. Yoshihito Matsumoto, Noboru Sasaoka, Takahiro Tsuchida, Takashi Fujiwara, Takashi Ohmoto
    Pages 281-287
   5. Akira Hara, Noboru Sakai, Shuji Niikawa, Hiroshi Hirayama, Hiromu Yamada, Takuji Tanaka et al.
    Pages 288-294
   6. Takahiro Tsuchida, Yoshihito Matsumoto, Noboru Sasaoka, Takashi Fujiwara, Takashi Ohmoto, Benjamin S. Carson et al.
    Pages 295-298
  6. Oncogene and Anti-Oncogene of Brain Tumor

   1. Shuichi Izumoto, Norio Arita, Takanori Ohnishi, Syouju Hiraga, Takuyu Taki, Masayuki Yamamoto et al.
    Pages 300-305
   2. Kouichi Tokuda, Miri Fujita, Kazuo Nagashima, Hiroshi Abe, Toshimitsu Aida, Shinji Sugimoto et al.
    Pages 306-310
   3. Shoji Mashiyama, Takamasa Kayama, Ryuichi Katakura, Takashi Yoshimoto, Yoshinori Murakami, Takao Sekiya et al.
    Pages 311-316
   4. Kouzou Fukuyama, Mamoru Oh-uchida, Toshihiro Mineta, Nobuaki Momozaki, Katsuji Hori, Kazuo Tabuchi
    Pages 317-324
   5. Toshihiro Mineta, Kouzou Fukuyama, Tetsuya Shiraishi, Kazuo Tabuchi
    Pages 325-331
   6. Masako Katahira, Yoshinori Murakami, Kenshi Hayashi, Osami Kubo, Yasuhiko Tajika, Mizuo Kagawa et al.
    Pages 332-336
   7. Koichi Ichimura, Kimiyoshi Hirakawa, Atsushi Komatsuzaki, Yasuhito Yuasa
    Pages 337-342
   8. Kiyoshi Kazumoto, Masahiro Matsumoto, Junpei Tamada, Ichiro Handa, Masaru Tamura, Yasuhito Yuasa
    Pages 343-348
   9. Hideki Kamitani, Tomokatsu Hori, Satoshi Tanaka, Yasuo Hokama, Ichiro Okajima, Sachio Nomura et al.
    Pages 349-354

About this book

Introduction

Growth activity of brain tumors, metabolism of brain tumors, brain tumors and cytokines, drug resistance of brain tumors, oncogenes and anti-oncogenes, basic studies in brain tumor biology and therapy are presented in this book.

Keywords

Geschwulst Gliom Glioma Hirngeschwulst Nervengeschwulst Neurochirurgie brain brain tumor brain tumors cytokines neurosurgery surgery tumor

Editors and affiliations

 • Kazuo Tabuchi
  • 1
 1. 1.Department of NeurosurgerySaga Medical SchoolNabeshima, Saga, 849Japan

Bibliographic information