Advertisement

Artificial Heart 2

Proceedings of the 2nd International Symposium on Artificial Heart and Assist Device, August 13–14, 1987, Tokyo, Japan

 • Tetsuzo Akutsu
 • Hitoshi Koyanagi
 • Setsuo Takatani
 • Kazunori Kataoka
 • Jack G. Copeland
 • Stuart L. Cooper
 • Peer M. Portner
 • David B. Geselowitz

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XV
 2. Biomaterials

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Stuart L. Cooper, Thomas A. Giroux, Timothy G. Grasel
   Pages 3-11
  3. Yoshihiro Ito, Takashi Kashiwagi, Shu Qin Liu, Lin Shu Liu, Yasuhiro Kawamura, Yuichiro Iguchi et al.
   Pages 35-43
  4. Teruo Okano, David Grainger, Ki Dong Park, Chisato Nojiri, Jan Feijen, Sung Wan Kim
   Pages 45-55
  5. Hajime Miyama, Kazuhito Ikegami, Yoshio Nosaka, Kazunori Kataoka, Nobuhiko Yui, Yasuhisa Sakurai
   Pages 57-63
  6. Takehisa Matsuda, Setsuo Takaichi, T. Kitamura, Hiroo Iwata, Hisateru Takano, Tetsuzo Akutsu
   Pages 65-73
 3. Ventricular Assist Device: Research and Development

  1. Front Matter
   Pages 87-87
  2. Takao Nakamura, Kozaburo Hayashi, Junji Seki
   Pages 101-106
  3. Teruaki Akamatsu, Tomohiro Shiroyama, Hiroyuki Fukumasu
   Pages 107-113
  4. Shin-ichi Nitta, Y. Katahira, T. Yambe, M. Tanaka, Y. Kagawa, T. Hongo et al.
   Pages 131-139
  5. Hiroyuki Irie, Taiji Murakami, Hirohumi Izumoto, Koji Takata, Eiji Sugawara, Haruaki Indo et al.
   Pages 141-147
  6. Mitsuo Umezu, Hiroyuki Noda, Yoshiyuki Taenaka, Masayuki Kinoshita, Takehisa Matsuda, Hiroo Iwata et al.
   Pages 149-157
  7. Isao Yada, Chi-Ming Wei, Ryoji Hattori, Manabu Okabe, Tamotsu Morimoto, Tetsuo Mizutani et al.
   Pages 159-165
  8. Hideo Adachi, Ryozo Omoto, William A. Baumgartner, Bruce A. Reitz
   Pages 167-171
 4. Ventricular Assist Device: Clinical Use

  1. Front Matter
   Pages 173-173
  2. Yuzuru Kagawa, Shinichi Nitta, Tadayoshi Hongo, Naoshi Sato, Takashi Watanabe, Naoki Uchida et al.
   Pages 175-183
  3. Motomi Shiono, Takamitsu Hasegawa, Akira Miyamoto, Shinzo Kitamura, Shogo Umeda, Hidetomo Rikukawa et al.
   Pages 185-193
  4. Masayoshi Okada, Maki Kubota, Masanao Imai, Yoshimi Koyama, Kazuo Nakamura
   Pages 195-203
  5. Hiroyuki Noda, Hisateru Takano, Yoshiyuki Taenaka, Masayuki Kinoshita, Eisuke Tatsumi, Mitsuo Umezu et al.
   Pages 205-213
 5. Bridge Used to Transplantation

  1. Front Matter
   Pages 215-215
  2. Jack G. Copeland, Richard G. Smith, Timothy B. Icenogle, Richard A. Ott
   Pages 217-226
  3. Hisateru Takano, Yoshiyuki Taenaka, Takeshi Nakatani, Hiroyuki Noda, Masayuki Kinoshita, Sachito Fukuda et al.
   Pages 227-236
  4. Eisaburo Imamura, Kiyoyuki Eishi, Hiroshi Nishida, Masahiro Endo, Akimasa Hashimoto, Hitoshi Koyanagi
   Pages 237-241
 6. Electrical Energy System and Its Transmission

  1. Front Matter
   Pages 243-243
  2. Yuusuke Abe, Tsuneo Chinzei, Iwao Fujimasa, Kou Imachi, Kunihiko Mabuchi, Kiyoshi Maeda et al.
   Pages 257-263
  3. Yoshinori Mitamura, Atsushi Hirano, Eiji Okamoto, Tomohisa Mikami
   Pages 265-271
  4. Hajime Yamada, Masami Nirei, Hiroshi Ota, Koji Kawakatsu, Mitsuji Karita, Toshiki Maruyama et al.
   Pages 273-279
 7. Total Artificial Heart

  1. Front Matter
   Pages 281-281
  2. David B. Geselowitz
   Pages 283-293
  3. Tsuneo Chinzei, Kou Imachi, Kiyoshi Maeda, Kunihiko Mabuchi, Yuusuke Abe, Kaoru Imanishi et al.
   Pages 295-301
  4. Kiyoshi Maeda, Tsuneo Chinzei, Kou Imachi, Kunihiko Mabuchi, Yuusuke Abe, Kaoru Imanishi et al.
   Pages 303-311
  5. Kazunobu Nishimura, Hiroyuki Fukumasu, Toshihiko Ban, Hitoshi Okabayashi, Yoshihiko Saito, Kazuwa Nakao et al.
   Pages 313-318
  6. Yoshiyuki Taenaka, Akihiko Yagura, Hisateru Takano, Takehisa Matsuda, Hiroyuki Noda, Masayuki Kinoshita et al.
   Pages 319-323
  7. Kou Imachi, Kunihiko Mabuchi, Tsuneo Chinzei, Yuusuke Abe, Kiyoshi Maeda, Kaoru Imanishi et al.
   Pages 325-331
  8. Hiroyuki Fukumasu, Sadao Yuasa, Fumio Iwaya, Kiyoshi Tatemichi
   Pages 333-341
  9. Shintaro Fukunaga, Yoshiharu Hamanaka, Hiroshi Ishihara, Taijiro Sueda, Yuichiro Matsuura
   Pages 343-351
  10. Setsuo Takatani, Hisateru Takano, Yoshiyuki Taenaka, Masayuki Kinoshita, Hiroyuki Noda, Mitsuo Umezu et al.
   Pages 353-361
 8. Back Matter
  Pages 363-368

About this book

Keywords

heart Japan Symposium

Editors and affiliations

 • Tetsuzo Akutsu
  • 1
 • Hitoshi Koyanagi
 • Setsuo Takatani
 • Kazunori Kataoka
 • Jack G. Copeland
 • Stuart L. Cooper
 • Peer M. Portner
 • David B. Geselowitz
 1. 1.National Cardiovascular Center Research InstituteSuita, Osaka 565Japan

Bibliographic information