Advertisement

Przywództwo z Synercube

Dynamiczna kultura przywództwa w dążeniu do doskonałości

 • Anatoly Zankovsky
 • Christiane von der Heiden
Book
 • 672 Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-x
 2. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 1-18
 3. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 19-49
 4. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 51-79
 5. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 81-95
 6. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 97-113
 7. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 115-128
 8. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 129-143
 9. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 145-159
 10. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 161-176
 11. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 177-190
 12. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 191-205
 13. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 207-220
 14. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 221-236
 15. Anatoly Zankovsky, Christiane von der Heiden
  Pages 237-243

About this book

Introduction

Przywództwo z Synercube
Opis teorii przywództwa Synercube z praktycznymi przykładami. W książce omówionych zostało 10 stylów przywódczych w 3 wymiarach: ludzie, rezultaty, wartości. Czytelnik poznaje typy interakcji, jakie zachodzą w organizacji oraz dowiaduje się, jak na podstawie dostępnych zasobów i dzięki odpowiednio sprawowanej władzy osiągnąć doskonałość i zbudować trwałą kulturę korporacyjną. Teoria Synercube zachęca do ciągłego i skutecznego doskonalenia wskazując kierunek zmian również w sferze psychologicznej i behawioralnej. Z lektury książki z pewnością skorzysta każdy menadżer, niezależnie od wielkości zarządzanej organizacji.

Dr. h.c. Christiane von der Heiden (* 1982) studiowała Administrację Biznesu ze specjalnością Europejski System Zarządzania na Uniwersytecie FHDW. W 2005 r. rozpoczęła pracę w Mars Inc. w dziale Sprzedaży i Marketingu, a w 2009 r. dla niemieckiego oddziału firmy Grid International, Inc. Obecnie jest partnerem zarządzającym i certyfikowanym konsultantem w Synercube GmbH. Wspiera międzynarodowe organizacje w procesach kształtowania postaw przywódczych i rozwoju zespołów. 

Prof. Anatoly Zankovsky (* 1954) otrzymał tytuł doktora psychologii na Uniwersytecie Moskiewskim w 1985 r. Jest kierownikiem Wydziału Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Obszar jego badań obejmuje m. in. selekcję personelu do Rosyjskiego Programu Kosmicznego, selekcję i szkolenia menadżerów, kulturę i rozwój organizacji. Od 2001 r. jest kierownikiem Wydziału Psychologii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomiki, Statystyki i IT. Doradza w sprawach rozwoju organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorem 8 książek i ponad 80 artykułów na temat psychologii i zarządzania. 

Tytuł przekładu angielskiego: Leadership with Synercube. A dynamic leadership culture for excellence
Przekład z angielskiego: IMIĘ I NAZWISKO

Keywords

Przywództwo Zmiana kultury Rozwój organizacji Przywództwo zorientowane na wartości Przywództwo trójwymiarowe Ład korporacyjny Style przywódcze Zachowania przywódcze Koncepcja Synercube

Authors and affiliations

 • Anatoly Zankovsky
  • 1
 • Christiane von der Heiden
  • 2
 1. 1.Psychologisches InstitutRussische Akademie der WissenschaftenMoskauRussia
 2. 2.Synercube GmbHLeverkusenGermany

Bibliographic information