Advertisement

Advances in Applied Biotechnology

Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2014)-Volume I

 • Tong-Cun Zhang
 • Motowo Nakajima
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 332)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xiv
 2. Microbial Genetics and Breeding

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Xiaoyan Li, Haidong Huang, Mingming Zhou, Peng Zhang
   Pages 3-10
  3. Chunyang Xiang, Jin Du, Peipei Zhang, Gaoyi Cao, Dan Wang
   Pages 11-18
  4. Bo Qu, Yue Yi Tang, Xiu Zhen Wang, Qi Wu, Quan Xi Sun, Shu Yan Guan et al.
   Pages 19-28
  5. Tong-Cun Zhang, Wen Li, Xue-Gang Luo, Cui-Xia Feng, Ming-Hui Zhang, Wen Du et al.
   Pages 29-35
  6. Tong-Cun Zhang, De-Yun Ma, Xue-Gang Luo, Yue Wang
   Pages 55-60
  7. Guo-qing Huang, Lei Wang, Dong-kai Wang, Qiong Wu, Yao Li, Jin-hai Zhao et al.
   Pages 73-81
  8. Yang Zhang, Hongyang Zhu, Jinhai Wang, Xiuling Zhou, Wei Xu, Haiying Shi
   Pages 93-107
  9. Hongyang Zhu, Yang Zhang, Jinhai Wang, Yongning Li, Weiling Lin
   Pages 109-119
  10. Xuewu Guo, Yazhou Wang, Xiangyu Guan, Yefu Chen, Cuiying Zhang, Dongguang Xiao
   Pages 121-131
  11. Zhiwen Liu, Xingyu Liao, Lu Sun, Dan Zou, Dan Li, Lina Cong
   Pages 143-154
  12. Huimin Xie, Yali Dai, Lin Yuan
   Pages 155-163
  13. Baoxia Zhang, Jun Zhu, Liqiao Ma, Yuyin Li, Aipo Diao, Yinchuan Li
   Pages 165-172
  14. Liqiao Ma, Yu Sun, Baoxia Zhang, Yuyin Li, Aipo Diao, Yinchuan Li
   Pages 173-178
  15. Zhuo Zhao, Zhi-Peng Liu, Hua Wang, Feng-Juan Liu, Hui Zhang, Cong-Hui Zhang et al.
   Pages 179-188
  16. Lichang Wu, Qiwen Zhang, Liqiao Ma, Yu Sun, Baoxia Zhang, Caicai Kang et al.
   Pages 189-195
 3. Optimization and Control of Biological Process

  1. Front Matter
   Pages 197-197
  2. Ting Yan, Quan Liu, Qin Wei, Fen Chen, Ting Deng
   Pages 199-208
  3. Yue Liu, Lin Zhao, Hongrui Zhang, Fuming He, Xinli Liu
   Pages 209-217
  4. Jinwei Gao, Wenli Zhou, Ruinan Chen
   Pages 219-222
  5. Yong-Qian Fu, Long-Fei Yin, Ru Jiang, Hua-Yue Zhu, Qing-Cheng Ruan
   Pages 233-243
  6. Qingkui Wang, Yang Zhang, Dongqing Bai, Chengxun Chen, Yongjun Guo, Kezhi Xing
   Pages 245-255
  7. Hongxia Mu, Liubin Huang, Xuemei Ding, Shuxin Zhao
   Pages 257-264
  8. Xiu Zhen Wang, Qi Wu, Yue Yi Tang, Quan Xi Sun, Chuan Tang Wang
   Pages 265-271
  9. Zhe Li, Liping Zhu, Shigan Yan, Junjie Liu, Wenjuan Zhao
   Pages 273-282
  10. Li-tong Ban, Yu Wang, Liang Huang, Hongpeng Yang
   Pages 283-287
  11. Yanbing Shen, Hengsheng Zhao, Yanhua Liu, Rui Tang, Min Wang
   Pages 289-295
  12. Kunyuan Kou, Jianli Dang, Baoxia Zhang, Guanrong Wu, Yuyin Li, Aipo Diao
   Pages 297-303
  13. Yan Lu, Liping Du, Yang Qiao, Tianlu Wang, Dongguang Xiao
   Pages 305-315
  14. Xiaohui Yang, Junlin Li, Ruiming Wang
   Pages 317-324
  15. Yongli Gui, Jingbo Liang, Chenglin Zhang, Xixian Xie, Qingyang Xu, Ning Chen et al.
   Pages 325-334
  16. Qing-yang Xu, Li-kun Cheng, Xi-xian Xie, Cheng-lin Zhang, Yan-jun Li, Chen Ning
   Pages 335-342
  17. Lu Yu, Shuhong Mao, Shaoxian Ji, Xiaoguang Liu, Fuping Lu
   Pages 343-348
  18. Zi Jin, Janvier Ntwali, Ying Lin, Huang Kui, Suiping Zheng, Shuangyan Han
   Pages 361-373
  19. Shaodan Liu, Ziyue Sun, Yonghui Zhong, Qingxin Cui, Xuegang Luo, Yujie Dai
   Pages 399-405
  20. Hexin Lv, Feng Xia, Shiru Jia, Xianggan Cui, Nannan Yuan
   Pages 407-415
  21. Lifang Yue, Yupeng Xiao, Guojuan Sun, Shiru Jia, Yujie Dai, Xing Zheng
   Pages 453-460

About these proceedings

Introduction

At the ICAB 2014, researchers from around the world will gather to discuss the latest scientific research, findings and technologies concerning Microbial Genetics and Breeding, Optimization and Control of Biological Processes, Biological Separation and Biological Purification, and Advances in Biotechnology. This conference will provide a platform for academic exchange on the application of biotechnology between domestic and international universities, research institutes, corporate experts and scholars. The participants will focus on the international development and future trends. The event will lay a solid foundation for addressing key technical challenges in various areas of applied biotechnology, providing opportunities to promote the development and expansion of the biotechnology industry.

Keywords

Biological processes control Biological processes optimization Biological separation and purification Conference biotechnology 2014 ICAB 2014 International conference on applied biotechnology(ICAB 2014) Microbial genetics and breeding

Editors and affiliations

 • Tong-Cun Zhang
  • 1
 • Motowo Nakajima
  • 2
 1. 1.Tianjin University of Science and TechnologyTianjinChina
 2. 2.SBI ALApromoTokyoJapan

Bibliographic information