Advertisement

Intelligence Science and Big Data Engineering

4th International Conference, IScIDE 2013, Beijing, China, July 31 – August 2, 2013, Revised Selected Papers

 • Changyin Sun
 • Fang Fang
 • Zhi-Hua Zhou
 • Wankou Yang
 • Zhi-Yong Liu
Conference proceedings IScIDE 2013

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8261)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Guo Longyuan, Sun Changyin, Zhang Guoyun, Wu Jianhui
  Pages 1-5
 3. Han Zhang, Weidong Yan, Hui Bian, Weiping Ni, Junzheng Wu, Sha Li et al.
  Pages 6-13
 4. Cheng-Yuan Liou, Daw-Ran Liou, Alex A. Simak, Bo-Shiang Huang
  Pages 14-21
 5. Anand Kumar, Xingquan Zhu, Yi-Cheng Tu, Sagar Pandit
  Pages 22-29
 6. Min Yang, Mingtao Pei, Yuwei Wu, Bo Ma, Yunde Jia
  Pages 30-39
 7. Halidan Abudureyimu, Renren Deng, Kuerban Maitimusha, Nana Yang
  Pages 40-46
 8. Weibing Li, Wenchao Lao, Xiaotian Yu, Zenghai Chen, Yunong Zhang
  Pages 62-69
 9. Xin Fu, Xianzhong Chen, Qingwen Hou, Zhengpeng Wang, Yixin Yin
  Pages 70-77
 10. Xiaomin Tong, Yanning Zhang, Tao Yang, Wenguang Ma
  Pages 78-85
 11. Xiuchun Xiao, Jian-Huang Lai, Chang-Dong Wang
  Pages 86-93
 12. Bingxin Qu, Yanning Zhang, Tao Yang
  Pages 94-102
 13. Dong Huang, Jian-Huang Lai, Chang-Dong Wang
  Pages 112-119
 14. Ruijuan Hu, Bing Li, Weiming Hu, Jinfeng Yang
  Pages 120-127
 15. Lin Yuan, Fanglin Chen, Li Zhou, Dewen Hu
  Pages 128-135
 16. Guoqi Liu, Bing Li, Weiming Hu, Jinfeng Yang
  Pages 136-142
 17. Chen Shi, Li Zhuo, Yingdi Zhao, Yuanfan Peng
  Pages 143-151
 18. Shan Zhou, Jun Li, Junliang Xing, Weiming Hu, Jinfeng Yang
  Pages 152-159
 19. Xianchuan Yu, Guanyin Gao, Wu He, Jindong Xu
  Pages 160-167
 20. Yiming Mo, Tianliang Liu, Xiuchang Zhu, Xiubin Dai, Jiebo Luo
  Pages 168-175
 21. Jin Liu, Qianping Wang, Zhizhen Liang, Wei Chen
  Pages 176-183
 22. Ning Mei, Fei Gao, Wen Lu, Xinbo Gao
  Pages 184-191
 23. Changhong Chen, Shunqing Yang, Zongliang Gan
  Pages 192-199
 24. Congli Li, Wenjun Lu, Song Xue, Yongchang Shi
  Pages 208-215
 25. Jianzhai Wu, Fanglin Chen, Dewen Hu
  Pages 216-222
 26. Yu Chen, Jian Yang
  Pages 223-229
 27. Jin Liu, Qianping Wang, Zhizhen Liang, Wei Chen
  Pages 230-237
 28. Chuhang Zou, Yao Hu, Deng Cai, Xiaofei He
  Pages 238-245
 29. Yirui Li, Li Zhuo, Haojie Shen
  Pages 246-254
 30. Dongmei Fu, Jinlong Xiang, Xiaogang Li
  Pages 255-262
 31. Dongmei Fu, Wuchen Li, Xingen Li, Xiaoming Wang
  Pages 263-270
 32. Zhihong Shi, Yi Liu, Qian Li
  Pages 279-286
 33. Dongwei Ren, Wangmeng Zuo, Hongzhi Zhang, David Zhang
  Pages 287-294
 34. Jun Jiang, Erwei Yin, Yang Yu, Jingsheng Tang, Zongtan Zhou, Dewen Hu
  Pages 295-302
 35. Le Wang, Zhenbing Zhao
  Pages 303-311
 36. Dong Yan, Yuanyuan Shen, Yan Yan, Hanzi Wang
  Pages 312-319
 37. Zhenchao Cui, Wangmeng Zuo, Hongzhi Zhang, David Zhang
  Pages 328-335
 38. Lian Zhu, Rong Huang, Xinfu Ye, Wankou Yang, Sun Changyin
  Pages 344-350
 39. Lefei Zhang, Liangpei Zhang, Dacheng Tao, Xin Huang, Bo Du
  Pages 351-358
 40. Qingjie Meng, Yanning Zhang, Wei Wei, Lei Zhang
  Pages 359-367
 41. Erwei Yin, Jun Jiang, Yang Yu, Jingsheng Tang, Zongtan Zhou, Dewen Hu
  Pages 368-375
 42. GuoJun Liu, XiangLong Tang
  Pages 385-392

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the 4th International Conference on Intelligence Science and Big Data Engineering, IScIDE 2013, held in Beijing, China, in July/August 2013. The 111 papers presented were carefully peer-reviewed and selected from 390 submissions. Topics covered include information theoretic and Bayesian approaches; probabilistic graphical models; pattern recognition and computer vision; signal processing and image processing; machine learning and computational intelligence; neural networks and neuro-informatics; statistical inference and uncertainty reasoning; bioinformatics and computational biology; and speech recognition and natural language processing.

Keywords

adaptive dynamic programming brain computer interface data compression multiobjective fuzzy clustering super-resolution

Editors and affiliations

 • Changyin Sun
  • 1
 • Fang Fang
  • 2
 • Zhi-Hua Zhou
  • 3
 • Wankou Yang
  • 4
 • Zhi-Yong Liu
  • 5
 1. 1.School of Automation and Electrical EngineeringUniversity of Science and TechnologyBeijingChina
 2. 2.Department of PsychologyPeking UniversityBeijingChina
 3. 3.Department of Computer Science and TechnologyNanjing UniversityNanjingChina
 4. 4.School of AutomationSoutheast UniversityNanjingChina
 5. 5.Institute of AutomationChinese Academy of SciencesBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-42057-3
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-42056-6
 • Online ISBN 978-3-642-42057-3
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site