Natural Language Processing and Chinese Computing

Second CCF Conference, NLPCC 2013, Chongqing, China, November 15-19, 2013, Proceedings

 • Guodong Zhou
 • Juanzi Li
 • Dongyan Zhao
 • Yansong Feng

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 400)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Fundamentals on Language Computing

  1. Feilong Bao, Guanglai Gao, Xueliang Yan, Hongwei Wang
   Pages 13-18
  2. Hongling Wang, Yonglei Zhang, Guodong Zhou
   Pages 19-29
  3. Zhancheng Chen, Bowei Zou, Qiaoming Zhu, Peifeng Li
   Pages 30-40
  4. Yuan Huang, Peifeng Li, Qiaoming Zhu
   Pages 41-49
  5. Chen Su, Yujie Zhang, Zhen Guo, Jinan Xu
   Pages 50-59
 3. Applications on Language Computing

  1. Yunzhi Tan, Yongfeng Zhang, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma
   Pages 60-71
  2. Xiaoqing Lu, Yingmin Tang, Zhi Tang, Yujun Gao, Jianguo Zhang
   Pages 72-82
  3. Changliang Li, Bo Xu, XiuYing Wang, WenDong Ge, HongWei Hao
   Pages 83-92
  4. Lin Gui, Ruifeng Xu, Jun Xu, Li Yuan, Yuanlin Yao, Jiyun Zhou et al.
   Pages 93-104
 4. Machine Learning for NLP

  1. Shoushan Li, Sophia Yat Mei Lee, Wei Gao, Chu-Ren Huang
   Pages 105-115
  2. Shixiang Lu, Xingyuan Peng, Zhenbiao Chen, Bo Xu
   Pages 116-126
  3. Linmei Hu, Juanzi Li, Zhihui Li, Chao Shao, Zhixing Li
   Pages 139-150
 5. Machine Translation and Multi-Lingual Information Access

  1. Lu Xiang, Yu Zhou, Chengqing Zong
   Pages 151-163
  2. Lei Cui, Dongdong Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou
   Pages 176-187
  3. Zhaopeng Tu, Jun Xie, Yajuan Lv, Qun Liu
   Pages 188-199
 6. NLP for Social Media and Web Mining

  1. Jinghang Gu, Ya’nan Hu, Longhua Qian, Qiaoming Zhu
   Pages 200-211

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the Second CCF Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing, NLPCC 2013, held in Chongqing, China, during November 2013. The 31 revised full papers presented together with three keynote talks and 13 short papers were carefully reviewed and selected from 203 submissions. The papers are organized in topical sections on fundamentals on language computing; applications on language computing; machine learning for NLP; machine translation and multi-lingual information access; NLP for social media and web mining, knowledge acquisition; NLP for search technology and ads; NLP fundamentals; NLP applications; NLP for social media.

Keywords

Chinese language computing computational linguistics human language technologies knowledge mining and semantic search machine translation

Editors and affiliations

 • Guodong Zhou
  • 1
 • Juanzi Li
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Yansong Feng
  • 3
 1. 1.Soochow UniversitySuzhouChina
 2. 2.Department of Computer Science and TechnologyTsinghua UniversityBeijingChina
 3. 3.Institute of Computer Science & TechnologyPeking UniversityBeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-41644-6
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-41643-9
 • Online ISBN 978-3-642-41644-6
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • About this book