Advertisement

Chinese Computational Linguistics and Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data

12th China National Conference, CCL 2013 and First International Symposium, NLP-NABD 2013, Suzhou, China, October 10-12, 2013. Proceedings

 • Maosong Sun
 • Min Zhang
 • Dekang Lin
 • Haifeng Wang
Conference proceedings NLP-NABD 2013, CCL 2013

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8202)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 8202)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Word Segmentation

  1. Kaixu Zhang, Jinsong Su, Changle Zhou
   Pages 1-12
  2. Zhi-e Huang, En-dong Xun, Gao-qi Rao, Dong Yu
   Pages 13-24
  3. Le Tian, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
   Pages 36-43
  4. Wenzhe Pei, Dongxu Han, Baobao Chang
   Pages 44-51
  5. Yijia Liu, Wanxiang Che, Ting Liu
   Pages 52-60
 3. Open-Domain Q&A

  1. Song Liu, Yi-Xin Zhong, Fu-Ji Ren
   Pages 73-84
 4. Discourse, Coreference and Pragmatics

  1. Ning Wang, Ru Li, Zhangzhang Lei, Zhiqiang Wang, Jingpan Jin
   Pages 85-96
  2. Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, Magdalena Zawisławska
   Pages 97-108
 5. Statistical and Machine Learning Methods in NLP

  1. Huiwei Zhou, Yan Zhang, Degen Huang, Lishuang Li
   Pages 109-119
  2. Jiayi Zhao, Xipeng Qiu, Zhao Liu, Xuanjing Huang
   Pages 120-130
  3. Wuying Liu, Lin Wang, Mianzhu Yi
   Pages 131-143
 6. Semantics

 7. Text Mining, Open-Domain Information Extraction and Machine Reading of the Web

  1. Xingxing Zhang, Tao Ge, Zhifang Sui
   Pages 154-165
  2. Wenfeng Li, Xiaojie Wang, Shaowei Jiang
   Pages 166-178
  3. Shaowei Jiang, Xiaojie Wang, Caixia Yuan, Wenfeng Li
   Pages 179-189
 8. Sentiment Analysis, Opinion Mining and Text Classification

  1. Martin Min, Tanya Lee, Ray Hsu
   Pages 203-213
  2. Binyang Li, Kam-fai Wong, Lanjun Zhou, Zhongyu Wei, Jun Xu
   Pages 227-237
 9. Lexical semantics and Ontologies

 10. Language Resources and Annotation

  1. Xiangdong Su, Guanglai Gao, Xueliang Yan
   Pages 247-256
  2. Chunliang Zhang, Minghan Hu, Tong Xiao, Xue Jiang, Lixin Shi, Jingbo Zhu
   Pages 257-267
 11. Machine Translation

  1. Miliwan Xuehelaiti, Kai Liu, Wenbin Jiang, Tuergen Yibulayin
   Pages 268-279
  2. Longyue Wang, Derek F. Wong, Lidia S. Chao, Yi Lu, Junwen Xing
   Pages 280-290
  3. Jinhua Du, Junbo Guo, Sha Wang, Xiyuan Zhang
   Pages 291-302
 12. Speech Recognition and Synthesis

 13. Tagging and Chunking

  1. Zhiguo Wang, Chengqing Zong, Nianwen Xue
   Pages 325-332
 14. Large-scale Knowledge Acquisition and Reasoning

 15. Back Matter

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 12th China National Conference on Computational Linguistics, CCL 2013, and of the First International Symposium on Natural Language Processing Based on Naturally Annotated Big Data, NLP-NABD 2013, held in Suzhou, China, in October 2013.
The 32 papers presented were carefully reviewed and selected from 252 submissions. The papers are organized in topical sections on word segmentation; open-domain question answering; discourse, coreference and pragmatics; statistical and machine learning methods in NLP; semantics; text mining, open-domain information extraction and machine reading of the Web; sentiment analysis, opinion mining and text classification; lexical semantics and ontologies; language resources and annotation; machine translation; speech recognition and synthesis; tagging and chunking; and large-scale knowledge acquisition and reasoning.

Keywords

chinese word segmentation information retrieval machine translation natural language understanding text mining

Editors and affiliations

 • Maosong Sun
  • 1
 • Min Zhang
  • 2
 • Dekang Lin
  • 3
 • Haifeng Wang
  • 4
 1. 1.Department of Computer Science and TechnologyTsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.Horizon Doctoral Training Centre, School of Computer ScienceUniversity of NottinghamNottinghamUK
 3. 3.Google Inc.Mountain ViewUSA
 4. 4.Baidu Inc.BeijingChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-41491-6
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-41490-9
 • Online ISBN 978-3-642-41491-6
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • Buy this book on publisher's site